Anna Freskgård efter ritten: "Delad glädje är dubbel glädje"

Ida Röök
Efter avslutat program analyserar Anna Freskgård prestationen och fokuserar på vad som kan bli bättre. Sedan blickar hon genast framåt.