Ännu ett ekipage klart för Falsterbos GP för unga

På Strömsholm hoppades det näst sista kvalet till Torstensons Ungdoms-GP i Falsterbo.