Avtal för hästköp – gratis nedladdning

Nu kan du som ska köpa eller sälja din häst ladda ner gratis köpavtal via Hippson Market. Tänk på att lagen som styr köpet skiljer sig åt beroende på om säljaren är näringsidkare eller inte. Avtalen är helt gratis och de är framtagna av hästjuristen Frida Trechow på Advokatfirman Wåhlin.

Hästen har gått igenom besiktningen och ni är muntligen överens. Men affären är inte i hamn riktigt än. Att ha både hängslen och livrem är bra och det är värt att lägga lite tid på att gemensamt gå igenom detaljerna kring affären. Att upprätta ett köpeavtal kan bespara dig mycket tid och pengar om det skulle uppstå en tvist. Det gäller oavsett om du är köpare eller säljare av hästen.
  
Om det är ett företag som säljer hästen är köparen skyddad av konsumentköplagen. Det är en tvingande lag vilket innebär att säljaren inte kan ge dig sämre villkor än vad som står i lagen. Konsumentköplagen står alltså över det som står i ert köpeavtal om det skulle uppstå en tvist.
  
För en säljare som är näringsidkare är det därför viktigt att få med alla hästens eventuella brister i avtalet. Om de står med i avtalet kan köparen inte i efterhand betrakta dessa som fel i juridisk mening. Står det inte med är det dock möjligt att åberopa fel och i värsta fall upphäva köpet. Detta är en av de vanligaste orsakerna till långa, energikrävande och inte minst dyra rättsliga processer.
  
Om säljaren är en privatperson är det däremot köplagen som gäller oavsett om köparen är näringsidkare eller privatperson. Köplagen ger inte köparen lika mycket skydd som konsumentköplagen utan regleras i större utsträckning av köpeavtal. Även här är det med andra ord viktigt att få med så mycket som möjligt, skriftligt i avtalet.
  
Beroende på vilka parterna är har Frida Trechow på Advokatfirman Wåhlin AB i Göteborg upprättat två olika avtal. Frida är mångårig hästjurist. Hon har dessutom skrivit boken Hästjuridik i vardagen och driver sajten hästjurist.se.

Ladda ner avtalen här:

Köpeavtal för häst enligt konsumentköplagen (pdf)
Köpeavtal för häst enligt köplagen (pdf)

Och sist men inte minst, om du köper en häst, kontrollera så att hästen är försäkrad även under transporten mellan säljaren och dig.