Besvärlig brunst – hur kan du hjälpa ditt sto?

Kate Hore är Senior Nutritionist på NAF i Storbritannien. NAF har, med över 30 års erfarenhet, en mycket bred kunskap kring örter. Kate förklarar här i artikeln varför örter fungerar bättre tillsammans snarare än som en enskild ingrediens.

När vi studerar örter, och deras fytokemiska effekter, är det intressant att det traditionella namnet på örten ofta berättar vad örten gör. Just så är det med munkpeppar. Det är en liten torkad frukt tillhörande busken Vitex agnus castus, som både ser lite ut och smakar som peppar.
  
Munkar ville reducera sin könsdrift 
Man säger att örten traditionellt användes som ett anafrodisiak (ett medel som sänker könsdriften) i medeltida kloster, där munkarna behövde fokusera på sina bibelstudier utan att tankarna vandrade i väg till mindre vetenskapliga fantasier... Växtens effekter på könsdriften (libido) förklarar också det andra vanliga namnet, Kyskhetsträd.
Den precisa mekanismen är fortfarande inte helt utredd, men örten antas ha en dopaminergisk effekt i hjärnan, vilket reducerar stress. Senare i historien blev munkpepparn mer vida känd som "en kvinnas ört" och användes för problem såsom premenstruella spänningar.
  
Kan bli osäker och aggressiv
De av oss som har haft privilegiet att rida ston vet att stona kan vara känsliga under sin brunstperiod, hela våren och sommaren. Detta kan resultera i humörsvängningar som kan ta sig uttryck i allt från nedsatt koncentration och uppvaktning från hingstar, till osäkerhet och aggression. Därför är det värt att inkludera de kunskaper vi har om munkpeppar och tillämpa dem på våra sporthästston, då munkpeppar nu används vida brett till de brunstiga stona.
Men är detta verkligen hela sanningen? Missar vi något när vi bara ger munkpeppar till våra ston?
 
Handlar om en helhet
När vi återigen tittar på vetenskapliga studier av örtberedningar upptäcker vi snart kraften av synergi. Det vill säga förståelsen för att naturliga fytokemikalier (kemiska ämnen i växter) skapar en starkare effekt när de utfodras tillsammans, snarare än som en enskild ört. Allt sammanfattas i frasen "Helheten är större än summan av delarna".
Att utnyttja synergin hos olika örter är orsaken till att växtmedicintraditioner har upprättats under tusentals år. Kinesisk örtmedicin, eller ayurvedisk, är stark tack vare blandningar snarare än enskilda örter.
När vi på NAF går igenom den forskning som har gjorts kring munkpeppar så används den i själva verket mycket ofta i kombination med andra komplementära örter. Så om vi tar denna kunskap och tillämpar den på våra känsliga ston, vilka andra örter kan vi dra nytta av för att hjälpa vårt sto?


Illustrationen visar en öm punkt bakom sadelläget. 
  
Obehag bakom sadeln
Äggstockarna och stoets reproduktionssystem är placerade bakom sadeln och under ryggraden. Därför upplever ston ofta kramper och obehag bakom sadeln under sin brunstperiod. Tecken på dessa obehag är ofta att steget blir kortare, eller en ovilja att arbeta med ryggen eller att utöva en specifik rörelse som påverkar detta område. Till exempel när du hoppar eller vid steglängdsökningar i dressyren.
Vi söker därför efter örter som tillsammans med munkpeppar kan rikta sig mot obehag i just detta område. Här kan vi återigen ta hjälp av namnet för örten. "Cramp Bark" är ett av de vanligaste namnen på den amerikanska örten Viburnum opulus (skogsolvon). Traditionellt har Cramp Bark använts för att lindra muskelkramper, speciellt mensvärk, och medför ett fantastiskt tillägg till örtblandningen.
En annan amerikansk ört – som traditionellt har använts vid hormonella besvär – är "Black Cohosh", alltså Actaea racemose (läkesilverax). Denna ört har brukats av infödda amerikaner som stärkande medel för kvinnors hälsa under årtusenden.
  
Kombination av örter
Genom att se bredare än till bara munkpeppar hittar vi en hel rad andra örter som också ger stöd till stoet under hennes brunstperiod, och som var och en tillför en unik fytokemisk effekt. Vi bör därför inte begränsa oss till valet av en specifik hormonväxt, utan bör överväga ett bredare kompletterande stöd för att lindra brunstbetingade besvär.
Genom forskning på kvinnor börjar man nu förstå att kvinnans smärtperioder orsakas av akut inflammation. Där inflammationen uppträder skapas oxidativ stress (skador på cellstrukturer) via angreppet av fria radikaler (toxiner).
Avslutningsvis, genom att kombinera de viktigaste hormonlindrande örterna, tillsammans med naturliga antioxidanter i rätt synergistisk blandning, ges förutsättningar för en lugnare och mer behaglig tillvaro under stoets brunstperiod.
  
Krävs mycket kunskap
Det är dock värt att notera att det inte alltid ger en starkare synergisk effekt att slumpmässigt blanda örter. Om man blandar fel växter, eller fel kombination av växter, i stället kan det resultera i en antagonistisk blandning – där örterna effektivt kämpar mot varandra i stället för att arbeta tillsammans.
Det krävs mycket erfarenhet för att uppnå en optimal blandning, så rekommendationen är att söka professionell rådgivning för bästa resultat. Allt det bästa för ditt sto!

Fotnot: Observera att munkpeppar har 48 timmars tävlingskarens.
    
/Kate Hore, RNutr (djur)
Senior Nutritionist på NAF

Vill du veta mer om NAF:s produkter? Klicka här för mer information!