Bete ger mer näringsrik vegetation och variation i landskapet

I en nyligen publicerad studie har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) jämfört hur växternas energi- och näringsinnehåll påverkas vid bete jämfört med klippning.