Betesförmedling ska motverka höbrist

Förra årets torka medförde foderbrist för många djurägare och högre priser. I år har länsstyrelserna i landet startat betesförmedlingar för...