Blogg: Prestationstänkande i flygande fläng

Adobe Stock
När Kajsa Boström hjälper sina elever med yngre hästar att planera säsongen är viloperioder viktigt. Men hur är det för äldre tävlingshästar – när vilar de?