Cora Hirn Sidney vann ungdoms-Grand Prix

Cora Sidney Hirn är på Strömsholm för att ta sig och sitt lag Föreningen Runsten Equestrians till final i Folksam elitallsvenska. Det lyckades. Men hon kunde också vinna Torstensons Ungdoms Grand Prix med Ma Kleine.