Dags för stallrenovering – tänk på detta vid val av material i boxarna

Funderar du på att renovera stallet, bygga om ett gammalt stall eller kanske bygga ett nytt utestall? Den  här artikeln jämför olika material för boxväggar och går igenom deras för- och nackdelar.

Material att välja på

Det finns flera material att välja på. Vi har här tittat närmare på följande material:

- Granplank
- Hela skivor, t. ex. OSB 
- Plank av ädelträ, t. ex. ek eller bambu
- Plastprofiler
- Kompositprofiler

Säkerhet och hållbarhet

Säkerhet och hållbarhet är en viktig aspekt i valet av material. Plank/profiler är generellt starkare än skivor. Dessutom är plank säkrare än de flesta skivor, givet att en skiva kan bli farlig om hästen sparkar igenom materialet. Om en häst sparkar igenom en skiva har den lättare att fastna med hoven i väggen jämfört med plank.

En jämförelsestudie mellan de olika materialen med en så kallad FEM-metod, visar att det är få material som faktiskt klarar den fulla kraften av en hästspark. FEM, eller Finita Element Metoden, är välanvänd i industrin för att beräkna bland annat hållfastheten hos ett material eller en produkt.

Som underlag för analysen användes data från SLU som visar att en hästspark kan ge en kraft uppemot 6500 N, vilket motsvarar en last om 650 kg. I fallet hästspark så kommer denna kraften i hög fart.

I studien studerades påverkan från en hästspark på fyra olika områden på en boxvägg (se bild nedan). De olika områdena valdes för att få en så god bild som möjligt över hur hästboxväggen klarar de olika belastningarna som kan uppstå när hästen sparkar i full kraft.

LC4 är den svagaste punkten. En hästspark på 6500 N på LC4, motsvarar en påverkan på materialet på 33 MPa. De material som klarar denna påverkan är exklusiva ädelträslag såsom ek, bambu men även kompositprofiler med termowoodkärna. Varken plastprofiler eller granplank med liknande tjocklek klarade att motstå den höga lasten utan att boxväggen förstördes. Detta betyder att hästboxar tillverkade av plast eller gran behöver använda mer material för att inte riskera att sparkas sönder och utgöra en potentiell fara för hästen.

Många hästar gillar att gnaga på trä, vilket påverkar hållfastheten negativt. Plast och kompositprofiler är i detta fall ett bättre alternativ, eftersom tester inte kunnat uppvisa att hästarna är intresserade att gnaga på dessa profiler. Ytliga repor kan givetvis uppstå på båda, dock påverkar inte dessa repor hållfastheten hos hästboxen nämnvärt.

Underhåll

Det är lätt att glömma bort kostnad och tid för underhåll när man väljer material, trots att det har en påverkan på totalkostnaden. Träplank kräver underhåll. Generellt blir en träplanka över tiden ofta repig och allt svårare att hålla ren. Dessutom drar den åt sig fukt. Mest formstabilt av träslagen är ek och bambu. Släthyvlade plank är också att föredra. Ohyvlade är svåra att hålla rena och dessutom blir det lättare för hästarna att gnaga på ohyvlat material. Plast eller kompositprofiler är betydligt lättare att rengöra och färgen riskerar inte att trilla av när du högtryckstvättar. Vidare behöver inte profiler i plast eller komposit målas eller oljas, vilket gör båda materialen i stor sett underhållsfria.

Utseende

Många av oss vill också att stallet ska se hemtrevligt ut. Tycke och smak är självklart inte detsamma, men ädelträ ger lättare en känsla av lyx jämfört med övriga material. Plastplanken var de vi upplevde som tråkigast. Materialet är inte speciellt livfullt och finns endast i ett fåtal mörka färger. Om du satsar på färgglatt så är bästa alternativen granplank eller kompositprofiler. Obehandlade granplank målar du själv i valfri färg, medan en kompositprofil kommer färgad och klar. Kompositprofiler kan fås i valfri färg.

Kostnad

Priset på de olika materialen varierar ganska mycket. De olika leverantörernas priser likaså, om man endast tittar på priset och inte beaktar vad det är man köper. Viktigt att beakta, speciellt om du köper granplank, är att plankan inte är för tunn.
En del av lågprisutbudet marknadsför en planka som är tunnare jämfört med standard. Standard är 41 mm. En standard granplanka kostar cirka 35-45 kr per meter inklusive moms. Plastprofilerna kostar cirka 100-120 kr per meter inklusive moms. Kompositprofilerna mellan 90–110 kr per meter inklusive moms. Dyrast per löpmeter är ädelträ och här varierar priserna kraftigt beroende på träslag.

Det är viktigt att se till totalkostnaden. Om du till exempel köper obehandlade granplank kommer det att tillkomma kostnader för lasyr eller färg och löpande underhåll.

Läs mer på Storaenso.com