Debatt: Varför använda hot och våld som träningsmetod? 

Adobe Stock
16-åriga Amanda Bäcklund tränar sina hästar genom relationsbaserad träning och klickerträning. Hon har reagerat på träningsmetoder som hon upplever som aggressiva gentemot hästarna. I ett debattinlägg förklarar hon vad hon upplever är problemet.