Den ridande turistbyrån blev en succé

Arash Vahdati
Sebastian Fall har haft en annorlunda sommar på jobbet. Tillsammans med hästen Opus har han en dag i veckan flyttat ut turistbyrån i naturen. Främst i området runt Tivedens nationalpark och ekipagets närvaro har varit uppskattad av såväl gammal som ung.