En B-kortslastbil är både hästvänlig och smidig – men säkerställ att du kör lagligt

B-kortslastbilar kan förenkla lastning och transport av hästar avsevärt. Ett vanligt standardkörkort ger dig möjligheten att köra två fullstora hästar och utrustning säkert, i ett fordon med väl tilltagna utrymmen.

I ditt val av B-kortslastbil finns det dock några punkter du behöver tänka extra kring, för att få ett fordon som körs både säkert och lagligt. Nedan finner du tips från Horsewagen gällande vad du behöver tänka på vid ditt nästa köp av B-kortslastbil.
 
Stora utrymmen och enkel lastning
Två fullstora hästar behöver mycket utrymme för att färden ska bli säker och bekväm. Trånga utrymmen kan leda till stressade och spända hästar, en vanlig orsak till olyckor. Fullstora stuterimodeller erbjuder det största utrymmet för hästarna och ingen möjlighet för hästar att hoppa över eventuella bommar.
Stora ingångar vid lastning är en annan viktig faktor. Vid oroliga situationer ska det gå enkelt och snabbt att få ut hästen. Helst ska det även finnas en alternativ utväg för människor, en så kallad "groom-dörr" eller liknande.
Stora och ljusa ingångar ger även stressade hästar en lugnare känsla, vilket förenklar lastträningen. Många hästar föredrar step-up istället för ramper då det ger ett naturligt insteg. Horsewagen erbjuder både lastingångar med ramp och/eller step-up. Företagets B-kortslastbilar har dessutom ingångar från båda sidorna av fordonet, för att förenkla lastningen och göra den så säker som möjligt.


 
Mjuk färd med luftfjädring
En luftfjädrad transport gör färden mjukare. Färden i en transport utan luftfjädring kan bidra till stora påfrestningar på hästens muskler, ligament och senor. Med full luftfjädring runt om blir belastningen avsevärt mindre och ger hästarna en mjuk färd med möjlighet att hålla balansen lättare. Luftfjädring påverkar även fordonets livslängd då det bidrar till mindre slitage på både skåp och bil.
  
Högre lastvikter
I takt med att transportregler och kontroller har skärpts har höga böter, och i värsta fall indragna körkort, drabbat många förare. Detta har ökat efterfrågan på säkra B-kortslastbilar med högre lastvikter, så att det blir lagligt och säkert att transportera hästarna.
Högre lastvikter kräver nya innovationer och smarta lösningar som bibehåller säkerheten, komforten och hållbarheten i lastbilen. Horsewagen erbjuder en stuterimodell som möter marknadens alla behov och som är byggd i ett hållbart, slagtåligt, splitterfritt och väl beprövat material – för hästarnas och er säkerhet.
Viktigt att tänka på när du köper B-kortslastbil är att säkerställa den individuella bilens lastvikt. Det finns något som kallas generella lastbevis (CoC-dokument), som inte kräver att bilen vägs fullt utrustad vid registrering. Nya svenskbyggda bilar har idag oftast inte ett sådant bevis utan de vägs individuellt med inredning, chaufförens vikt och fylld bensintank vid registreringsbesiktning.

10 punkter för säker lastning och transport 
  • Stora lastningsingångar.
  • Optimal transportposition (bakåt i färdriktningen).
  • Tillräcklig lufttillförsel och ventilation. Optimalt är flera källor för inluft såsom takluckor, ventiler etcetera. Därtill en elektrisk fläkt som kan sättas på/av från hytten.
  • Paniksystem. Vid olycka ska det finnas flera urlastningsmöjligheter för båda hästarna.
  • Vid längre färder behöver hästen stadig tillgång till foder. Stuterimodeller med tillräckligt utrymme erbjuder en naturlig ställning för hästen att äta.
  • Stora utrymmen. I stora utrymmen kan hästen hålla balansen enklare och äta i naturlig ställning under färden.
  • Bra övervakning. Det är viktigt att hålla koll på vad som händer bak i transporten för att kunna vara snabb vid en eventuell olycka.
  • Belysning. Bra belysning behövs både på insidan och utsidan av fordonet. Ett upplyst område kring bilen gör lastning i skymning och mörker säkrare för både häst och människa.
  • Utrymme för utrustning.
  • Kontrollera bilens verkliga lastvikt!

Kontakta gärna oss på Horsewagen eller någon av våra återförsäljare om du har några som helst frågor. Mer information finns att hitta på: www.horsewagen.com

Alla Horsewagens B-kortslastbilar vägs fullt inredda av en oberoende besiktningsman vid registrering. Lastvikter upp till 1300 kilo.