Enkät ska undersöka unga ryttares delaktighet i sin idrott

En enkät till ungdomar i åldern 15-17 år ska de ge svar på frågor som Ridsporten är en miljö där unga personer känner sig delaktiga i sitt idrottande och om de får utrymme att uttrycka behov och känslor.