Ett skepp med hö kommer lastat till hästägare på Gotland

Hästägarna Jenny Östman och Lotta Pettersson har hittat en lantbrukare som de kan köpa hö av. Men höet finns i Luleå.