Expertsvar: Finns ingen lag om förebyggande karantän

Adobe Stock
En läsare har frågor kring karantän och när det kommer nya hästar till inackorderingsstallet där hästen står. Finns det några lager och regler kring det? Hippsons expert advokat Eva Johansson förklarar vad som gäller.