Expertsvar: Hur träna momentet "överstrykning"?

Adobe Stock
En Hippson-läsare rider Medelsvår C-dressyr och undrar över momentet "gradvis längning av hästens form" i trav. Hur ska man träna på detta? Bo Jenå ger svar och träningstips i sin frågespalt.