Flera fördelar med utestall: "Fascinerande att se hur mycket hästarna väljer att vara ute"

Astrid och Johan Wirén ville ge hästarna på Skatteberga Gård i Flyinge mycket utevistelse och samtidigt kunna anpassa stallet efter individens behov. Resultatet blev ett utestall från Stallkompaniet, med flera smarta lösningar och funktioner – som både gynnar hästvälfärden samt är tidsbesparande och säkert även för tvåbenta.

– Tidigare har vi haft ett traditionellt stall, där vi har lett hästarna in och ut från hagarna och portions-utfodrat. Vi har även lösdrifter i stora hagar med väderskydd och fri tillgång på hö. Vi upplever att hästarna mår toppen av att få vara ute mycket med kompisar, men alla klarar inte av så mycket mat, berättar Astrid Wirén.
Hon letade efter ett sätt att kunna kombinera det bästa från de båda förhållningssätten.
– Vi tycker att det är bra om hästarna kan vara ute i bra hagar så mycket som möjligt, men ändå få en individanpassad fodergiva, och med lätthet kunna ställas in i box vid behov. Det fanns också ett behov av att  kunna kontrollera vilket sällskap hästen har. Därför blev detta en smart lösning.

Box och hage i direktanslutning
Boxarna i stallet har två öppningar. Den ena dörren öppnas ut mot stallplanen, men dörren kan även öppnas baktill.
– Varje box är direktansluten till en rejäl hage som är mellan 200 – 300 meter lång.
Stallet skapar flera valmöjligheter som gör det möjligt att anpassa för individen.
– Om man vill kan man ha en alldeles egen hage till sin häst, som leder direkt ut från boxen. Vill man ha flera hästar i samma hage kan man flytta väggarna mellan boxarna och skapa en längre ligghall för flera hagkompisar. Vi har försökt att bygga flexibelt för att kunna anpassa efter behov, säger Astrid och fortsätter:
– Det som är primärt för oss är mycket utevistelse i stora och torra hagar. Vi strävar hela tiden efter att hästarna ska ha en stimulerande tillvaro även de 23 timmar om dygnet när de inte rids.


Väggarna mellan boxarna kan öppnas upp. 


Boxdörrarna kan även öppnas ut mot stallplanen. 

"Ingen häst här är mer inne än ute när den själv får välja"
Med hjälp av sitt nya utestall har Astrid och Johan upptäckt att hästarna väljer att vara ute i hagen den största delen av dygnet, även om de har tillgång till sin box.
– Då och då går de in i boxen för att söka lite skydd, exempelvis om det är väldigt varmt eller regnar mycket, men sedan går de alltid ut igen. Visst finns det individuella skillnader, men ingen av hästarna här är mer inne än ute när de har dörren till hagen öppen, säger hon.
Något som Astrid poängterar är vikten av att ha bra och väl tilltagen hagmark som inte överbelastas.
– Då kan hästarna få det fria vandringsbeteendet, som de verkar må väldigt bra av, och som lär vara stärkande för senor och leder.
Som inackorderad på Skatteberga Gård kan man välja om hästens box ska vara stängd på natten, eller om den ska ha tillgång till både box och hage dygnet runt.
– Jag ser sällan någon anledning till att stänga igen boxen helt, men ibland kan det behövas. Till exempel om ben eller hovar behöver torka upp ordentligt emellanåt, eller om den nyschamponerade hästen ska hålla sig fin och ren inför en tävling. .
– Det är otroligt fascinerande att se hur mycket hästarna väljer att vara ute när de får bestämma själva.


Stallet sett från utsidan med direktanslutning till hagen. 


Långa hagar med möjlighet till fri rörelse. 

Säker och tidsbesparande hästhantering
Astrid har även märkt hur mycket tid som sparas i det nya stallet, jämfört med det gamla.
– Vi behöver inte leda hästarna längre sträckor till och från hagarna. Förut tog arbetet med utsläpp och fodring för 12 hästar ca en timme och tjugo minuter. Nu öppnar vi bara bakdörren till hagen och fodrar. Totalt tar det kanske 20 minuter så vi sparar en arbetsdag i veckan bara på morgonrutinen, säger hon. 
Det är inte bara en otrolig tidsbesparing – det är dessutom ett säkrare sätt att hantera hästarna på, menar Astrid.
– Att leda hästar kan vara ett riskmoment, men nu behöver vi bara precis öppna bakdörren till boxen så är hästen ute.
Flera av inackorderingarna känner sig också trygga med det här systemet, eftersom de då inte behöver hantera hästar de inte känner så bra.
– En annan fördel är att hästarna inte blir hetsiga eller uppspelta vid in- eller utsläpp. De är alltid "hemma" och det är bra harmoni i hagarna.En flexibel byggnad
Hästarna har olika behov, men även hästägarna vill ha möjlighet att välja.
– Här kan man bestämma om hästen ska stå i egen box, eller tillsammans med kompisar i en större ligghall med direkt tillgång till hage. Vi vill ha ett flexibelt system, säger Astrid.
– Det bästa med det här är hästvälfärden, att hästarna får välja fritt hur de vill göra och att de har bra hagar året runt. Sedan är det tidsbesparingen för oss som jobbar i stallet. Den dagliga driften och hanteringen går snabbt och säkert.
Över tid är fördelen även att de har möjlighet att anpassa byggnaden allteftersom behoven ändras, men ändå hålla fast vid det viktigaste – att hästarna får mycket utevistelse i bra hagar.
– Vi vet inte vad det står för hästar här om tio år, men det är byggt på ett sätt som gör att vi kan vara förberedda på det mesta eftersom stallet kan anpassas till alla typer av verksamhet vare sig det gäller hästar till tävling, träning, hobby eller avel, säger Astrid.Se fler produkter från Stallkompaniets sortiment