Foderbloggen april: Så kan du förebygga foderrelaterade sjukdomar hos din häst

Välkommen till St. Hippolyts foderblogg! Här svarar vi foderrådgivare på foderrelaterade frågor. I det här avsnittet förklarar vi vad metaboliska problem betyder och beskriver några vanliga foderrelaterade sjukdomar. Dessutom får du tips på hur du förebygger dem!

Till att börja med: Vad är egentligen metaboliska problem? Jo, det är ett samlingsbegrepp som beskriver problem eller sjukdom i ämnesomsättningen, alltså när näringsupptaget störs eller inte fungerar som det ska.

Hästens ätbeteende och anatomiska förutsättningar
Hästen är en individ som har vissa anatomiska och fysiologiska förutsättningar som vi som hästägare behöver ta hänsyn till i vår hästhållning. En av de viktigaste aspekterna är att hästen är en gräsätare och genetiskt programmerad till att söka föda under många timmar varje dag, upp till 19 timmar per dygn.
Hästens födosökande innebär att den äter lite i taget men under lång tid. Eftersom den naturliga födan består av gräs har kroppen begränsad möjlighet att bryta ner stärkelse och fett. Hästens huvudsakliga näring bör därför komma från växter som är naturligt förekommande på stäppen, som grässorter och örter.
Brist på grovfoder under långa perioder kan orsaka problem i matsmältningskanalen. Studier visar att hästar som står utan tillgång till grovfoder längre än fyra timmar ökar risken att utveckla magsår. Här kan du kan läsa mer om magsår i tidigare Foderblogginlägg.

Några vanliga foderrelaterade metaboliska sjukdomar
Ekvint metabolt syndrom (EMS) och insulinresistens (IR)
Symtom: En häst med EMS känns igen på den karakteristiska "fettnacken" eller större fettansamlingar på kroppen. Ett vanligt symtom är tyvärr fång. Ofta är hästar med EMS överviktiga och har nedsatt insulinkänslighet och en högre benägenhet att utveckla fång, men en häst kan ha EMS även om den inte är överviktig.

Orsak: En häst med EMS har nedsatt insulinkänslighet, även kallat insulinresistens (IR).
Insulin är ett hormon som reglerar blodsockernivåerna i kroppen. Utfodring av fodermedel med mycket socker och stärkelse kan öka risken för fång, och särskilt för hästar med IR. När hästen äter ökar blodsockernivåerna och insulinnivåerna i blodet. Insulinet uppmanar kroppens vävnader (särskilt levern, muskler och fett) att ta upp glukosen i blodet. När cellerna har nedsatt insulinkänslighet, får insulinet begränsad möjlighet att stimulera upptaget av glukos, som är en viktig energikälla till kroppens organ. Socker och stärkelse påverkar insulinfrisättningen i blodet och om hästen är överviktig eller har IR bör fodergivan ha lågt innehåll av socker och stärkelse.  När cellerna har nedsatt insulinkänslighet, får hästen förhöjda insulinnivåer i blodet och man har via studier sett att det signifikant ökar risken för fång. Eftersom insulin både bidrar till tillverkningen av fett och samtidigt minskar nedbrytningen av fett, har en häst med IR svårt att hantera överdriven socker och stärkelsekonsumtion på annat sätt än att lagra överskottet som fett.


Tillskottet GlucoGard motverkar näringsbrist som kan bidra till insulinresistens, reducerad blodcirkulation och vävnadsskador i hoven.

Fång
Symtom: Ofta kraftig allmänpåverkan. Varma hovar med förstärkt puls i nedre delen av benen är vanligt liksom feber. Hästen får ömmande sulor och avlastar sina hovar genom att förskjuta vikten bakåt. Det är vanligast med besvär på framhovarna.

Orsak: Inflammation i hovens lamell-lager, vilket kan leda till att hovbenet förflyttas.
Fång kan drabba alla typer av hästar och är inte alltid foderrelaterat, utan kan även bero på exempelvis överbelastning. Det är däremot vanligt att fång uppstår i samband med ett snabbt foderbyte, som vid betessläpp där skillnaden på fodret är stor och mikroorganismerna i tarmen inte hinner anpassas till den nya miljön.
EMS och övervikt är vanliga orsaker till fång.

Den vänstra bilden visar typiskt avlastande uppställning och den högra bilden visar en hov i genomskäning, där inflammationen lett till rotation av hovbenet

PPID
Symtom: Den typiska bilden av en häst med PPID är lockig päls, men symtomen kan variera. Vanliga symtom kan vara viktuppgång, fettdepåer, matt, lång och/eller lockig päls samt att hästen dricker och kissar ovanligt mycket eller får svårt att behålla muskulatur. Fång är en av de vanligaste symtomen.

Orsak: Cushings syndrom, eller Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (PPID) som sjukdomen egentligen heter, orsakas av en förändring i hypofysen vid hästens hjärna, vilket i sin tur leder till en hormonell sjukdom. Ofta beror det på förhöjda värden av ACTH (adrenokortikotropiskt hormon).
De hästar som utvecklar insulinresistens, fetma och ibland även får fettdepåer, kräver liknande restriktioner i sin foderstat som en häst med EMS eller fång. En individuellt väl sammansatt foderstat kan stimulera ämnesomsättningen för att lindra symptombilden av sjukdomen. En grovfoderbaserad foderstat utan spannmålsbaserad stärkelse, med lågt innehåll av socker och med aminosyror från flera naturliga proteinkällor, kan sänka glukosinlagringen och därmed även insulinnivåerna i blodet och samtidigt understödja muskelmetabolismen.

Glandogard är ett tillskott framtaget för hästar med PPID, gjort av naturliga råvaror med symptomlindrande egenskaper.

Så kan du motverka EMS, fång och PPID
Fjolårshöet kan innehålla mer socker än du tror 
Alla har ett grundbehov av näringsämnen som måste täckas. En vanlig föreställning är att fjolårshö är näringsfattigt grovfoder och lösningen till lättfödda eller så kallade "fånghästar" men detta stämmer inte alltid.
Socker finns naturligt i gräset och ju varmare dagar och fler soltimmar per dygn, desto mer socker lagras i grässtrået. Vissa grässorter, som engelskt rajgräs, håller naturligt högre sockerinnehåll än andra till exempel Timotej och Ängssvingel.
Sockerhalten kan vara högre i ett torrt hö än i inplastat hösilage, där sockret går åt i fermenteringsprocessen. Sockerhalten sjunker generellt inte när grovfodret lagras länge, däremot kan vitamin- och mineralhalterna sjunka, och den hygieniska kvaliteten kan försämras.
Att skörda gräset senare på säsongen samt ensilering av gräset, är ofta framgångsrika metoder för att producera grovfoder med lågt innehåll av socker. Det finns utfodringsförsök som visar att grovfoder med högre innehåll av socker har en ökad risk för hög insulinnivå i blodet och därmed högre risk för fång.

Viktigt att tillgodose födosökandet
Mängden grovfoder bör täcka såväl näringsbehov som hästens födosökande behov, annars måste det kompletteras med motsvarande funktion. Ett alternativ kan vara att utfodra med halm av god hygienisk kvalitet. Vi behöver mer eller mindre alltid komplettera vårt grovfoder i Sverige med mineraler, då det saknas i tillräcklig mängd naturligt. Tänk på att hästen är en grovtarmsjäsare och att nedbrytning av smältbara fibrer, där flyktiga fettsyror bildas och tas upp i kroppen, är hästens viktigaste och långsiktiga energikälla.

Lagom hull och regelbunden motion är A och O
Motion ökar både upptaget av socker i cellen och fettförbränningen. Men också hela energiproduktionen i cellen påverkas av motion. Vid motion reagerar cellen genom att bilda flera små "energifabriker" (mitokondrier) och transportmekanismerna som transporterar glukos in i cellen ökar och blir mer effektiva. Daglig motion över en längre tid kan därför helt förändra hästens metabolism och förbränning och därmed även hästens insulinkänslighet och blodsockernivå.

Undvik socker i foderstaten
Överskrid inte 10 procent eller motsvarande 100 gram socker per kilo TS grovfoder och om behov av foderkomplement behövs, använd spannmålsfria alternativ med så lågt sockerinnehåll som möjligt. 

Håll koll på mängden stärkelse 
Stärkelse lagras som energi i spannmål och består av kedjor av glukosmolekyler, som frisläpps i hästens tunntarm och tas därefter upp i kroppen, vilket i sin tur stimulerar ökad mängd insulin i blodet. Enligt Utfodringsrekommendationer för häst (SLU) bör inte 1,5 gram stärkelse per kilo kroppsvikt och utfodringstillfälle (och max 5 gram per kilo kroppsvikt och dag) överskridas, för att hästens stärkelsespjälkande enzymer ska klara av att bryta ner stärkelsen i tunntarmen. Man bör däremot inte överskrida 1,1 gram spannmålsbaserad stärkelse per kilo kroppsvikt och dag till hästar med EMS, IR eller PPID.

Olja som komplement för högpresterande häst med EMS
Det viktigaste är att utfodra med grovfoder med lämpligt innehåll och i lagom mängd, till alla hästar. En högpresterande häst med EMS som inte är överviktig kan ibland behöva stötta grovfodergivan för att öka energimängden och då kan till exempel olja eller smältbara fiberkomplement ersätta spannmålsbaserade kraftfoder.
Alla hästar har ett grundbehov, och proteinbehovet minskar inte för att hästen är överviktig och behöver ett grovfoder med lågt innehåll omsättbar energi. Välj eventuella proteinkomplement med lågt sockerinnehåll, men med en bred sammansättning aminosyror för att främja god muskelmetabolism.

Undvik bete om din häst är sockerkänslig
Speciellt under vår, försommar och höst. Stora temperaturväxlingar över dygnet stressar gräset och sockerhalten ökar. Undvik när gräset står i ax eller blom, och det första gräs som kommer upp när det regnar efter en period av torka.

Fel växter kan orsaka förgiftning
Konsumtion av vissa växter eller svampar kan orsaka feljäsning, som i sin tur kan leda till fång. Försäkra dig därför om att det som växer i din hästs hage eller finns i fodret är lämpligt för hästar att äta!


Hästar med EMS, fång och PPID behöver spannmålsfria kompletteringsfoder. EquiGard är fiberbaserad och har ett lågt socker- och stärkelseinnehåll men hög mineralkoncentration.

Tveka inte att höra av dig till oss!
Vill du veta mer om hur du kan fodra din häst för att minimera risken för foderrelaterade sjukdomar? Kontakta i så fall oss rådgivare så hjälper vi dig med en individuell foderstatsberäkning efter din hästs behov. Det är naturligtvis kostnadsfritt!
Du når oss här

Månadens visdomsord: En bred biologisk mångfald av näringskällor i hästens foderstat bidrar till en sund och motståndskraftig tarmflora!

/Med våriga hälsningar från foderrådgivarna Anna och Olof på St Hippolyt