Foderbloggen mars: Så kan du förebygga magsår hos din häst

Vad roligt att just du valt att läsa vår foderblogg! Här får du goda råd och intressanta resonemang av foderexperterna på St Hippolyt Sverige. I just det här blogginlägget kommer vi att fokusera på magsårsproblematik hos våra hästar, varför det uppstår och vad man som hästägare kan göra för att förebygga det.

Den här tiden på året får vi foderrådgivare ofta frågor gällande hästar som faller ur i hull, men också i muskelmassa. Det händer även att hästägare uppmärksammar att hästen har börjat äta sämre, känns trött och kanske har fått kolik enstaka eller upprepade gånger. En faktor som kan påverka hästens hull, men även ge andra symtom, är magsår. Det kan drabba alla hästar och är relativt vanligt förekommande. Det är inte alltid som magsår ger kliniska symtom, därför kan det ibland dröja innan det konstateras att det är just magsår hästen har drabbats av.
 
Förekomst av magsår och hästens ättid har ett samband
Hästar är av naturen gräsätare. De ägnar ungefär 16 till 19 timmar per dygn åt att beta eller att söka efter föda. Våra domesticerade hästar har samma behov av att söka föda som hästar i vilt tillstånd och man har även sett att behovet av att utföra detta beteende är oberoende av inhysningssystemet.
Om hästarna inte får sitt ätbeteende uppfyllt finns risk för att de utvecklar beteendestörningar. Beteendestörningar förekommer inte hos vilt levande hästar som lever utan eller med minimal påverkan från oss människor. Hästar har dock ett maximalintag av grovfoder, detta kan såklart skilja sig mellan individer. Men uppskattningsvis kan en häst som väger 500 kilo äta cirka 18 kilo hö eller 75 kilo färskt bete per dygn, där fodrets vatteninnehåll påverkar det dagliga intaget.


Häst på bete med fri tillgång på gräs.
  
Varför pratar vi om ätbeteende i ett inlägg som ska handla om magsår? Jo, vetenskapliga studier har visat på samband mellan ättid och förekomst av magsår. Det finns ett flertal olika faktorer som ökar risken för magsår hos hästar och bland dessa faktorer är ett för lågt grovfoderintag eller för kort ättid en alltför vanlig risk.
 
Vad är ett magsår egentligen?
Precis som ordet beskriver är det sår i hästens mage. Oftast förekommer de i den övre, lite mer känsligare delen av magsäcken men kan också förekomma längre ner i hästens tunntarm. I den nedre delen av magsäcken produceras magsaft som är viktig för nedbrytningen av näringsämnen, men också för att ta död på oönskade bakterier som kan komma in via fodret.
Magsaften är sur och har ett lågt pH (som lägst pH 2). Ett lågt pH är viktigt för att eventuella, skadliga bakterier inte ska trivas och dö i den sura miljön. Utsöndringen av magsaft sker ständigt, dygnet runt, även om hästen inte har fått något foder. Eftersom hästen i naturligt tillstånd spenderar en stor del av dygnet med att äta, och sällan gör längre uppehåll, buffras magsaften normalt sett av det mer eller mindre kontinuerliga intaget av grovfoder. Samt av saliven som utsöndras under den mekaniska nedbrytningen av grovfodret, det vill säga tuggningarna.
Om hästen fastar under långa eller många tillfällen per dygn finns det risk för att mycket magsaft produceras och ansamlas i magsäcken, vilket i sin tur ökar risken för magsår eftersom den sura magsaften då lättare kan skvalpa över det skyddande veck (margo plicatus) som skiljer den känsligare övre delen av magsäcken från den surare undre delen av hästens magsäck. Naturligt tar inte hästen längre uppehåll än fyra timmar från sitt betande och de flesta pauser är betydligt kortare än så.
 
Symtomen varierar från individ till individ
Symtom på magsår kan variera från individ till individ, de är inte alltid tydliga och kan vara svåra att uppmärksamma. Exempel på symtom är återkommande kolikanfall – både kraftiga och lättare – viktnedgång, sämre prestationsförmåga och minskad aptit. I flera fall har hästägare upplevt att hästen, som tidigare har haft stor aptit och kanske till och med varit lättfödd, faller ur och inte längre är lika matglad trots att foderstaten i sig inte har förändrats.


Häst som har fallit ur både muskulärt och i hull.
  
Så kan du minska risken för din häst

 
1. Välj ett grovfoder anpassat till hästen

För att förhindra magsår eller förebygga magsårsproblematik finns det ett flertal rekommendationer. En stor andel grovfoder, minst 1,5 kilo torrsubstans per 100 kilo kroppsvikt och dygn, och lång ättid med få uppehåll är att rekommendera. Vilket kan vara svårt om man har ett väldigt näringsrikt grovfoder och en lättfödd häst.
Studier visar att hästar som har haft ett uppehåll i foderintag på mer än fyra timmar uppvisar en för hög andel magsaft, vilket kan leda till första stadiet av magsår. Så vårt första råd är att välja ett grovfoder som är anpassat till din häst. Har du en lättfödd häst, köp in ett grovfoder som har ett lågt men balanserat näringsinnehåll så att hästen kan äta en större giva och få en längre ättid – utan att lägga på sig alltför mycket i hull.

2. Komplettera med halm eller höpellets
Att komplettera med halm kan också vara en god idé för att förlänga ättiden, utan att tillföra mycket näring till en lättfödd individ. För en svårfödd häst, som har svårt att få i sig en större giva grovfoder, rekommenderar vi i första hand att försöka hitta ett smakrikare grovfoder till – som hästen tycker om och äter bättre av. Är inte det möjligt kan man också komplettera med höpellets för att öka grovfoderintaget.
 
3. Undvik snabba foderbyten och stress
Snabba grovfoderbyten och stress är också riskfaktorer. Därför rekommenderas att ett foderbyte ska ske successivt under minst 14 dagar, försök att undvika alltför många stressande situationer för din häst. I vissa fall upplever inte vi människor att hästarna är stressade men det kan ändå finnas en underliggande stress, exempelvis genom långa transporter, förändringar i stallmiljön eller förändringar i etablerade hästgrupper.
  
4. Komplettera foderstaten med lusern
Studier har även visat att lusern med ett högt protein- och kalciuminnehåll kan hjälpa till med den buffrande effekten i magsäcken, som också minimerar risken för magsår genom att bland annat se till att pH-nivån inte blir för låg.

Lusern kan fungera buffrande i magsäcken och minska risken för magsår.
  
5. Undvik stora mängder stärkelse
En annan riskfaktor för magsår är om hästen utfodras med alltför hög andel stärkelse i foderstaten. Vår rekommendation är att välja ett kraftfoder som är koncentrerat, så att den totala dagliga givan kan hållas låg samt att det totala intaget av stärkelse maximalt inte överskrider 1 gram stärkelse per kilo kroppsvikt och utfodringstillfälle. Det är också bra om kraftfodergivorna kan fördelas på flera tillfällen under dagen. Har man en häst som man misstänker magsår hos rekommenderar vi spannmålsfritt kraftfoder med hög fiberdiversitet.
Långvarig medicinering av smärtstillande kan också leda till magsår i hela digestionskanalen. Men det är inget vi kommer att gå djupare in på i detta inlägg, då vi har valt att fokusera på foderrelaterade risker och åtgärder. Vi anser dock att det ändå kan vara bra att känna till.
  
6. Utfodra gärna din häst med grovfoder innan arbete
Att utfodra hästen med grovfoder innan arbete är också en rekommendation, framförallt om hästen har varit utan foder under en period. Det finns då sannolikt en stor andel magsaft i magsäcken, om hästen då ska utföra ett arbete finns risk för att magsaften når den övre delen av magsäcken där den känsliga slemhinnan kan ta skada. Så om du som hästägare exempelvis tar in hästen från hagen där den har stått utan foder i flera timmar (observera att detta inte gäller hagar där gräs finns tillgängligt) ser vi gärna att du ger hästen grovfoder innan arbete, för att minimera risken för magsårsproblematik.
Hård träning i samband med mindre givor grovfoder är också en riskfaktor. När hästen tränas och rör sig i högre gångarter pressas magsäcken ihop mellan tarmpaketet och diafragman, vilket kan resultera i att surt maginnehåll från den nedre delen av magsäcken kan komma i mer kontakt med den oskyddade slemhinnan i övre delen av magsäcken.
  
7. Komplettera med linfrön
En god idé om du misstänker magsår, eller om din häst har magsårshistorik och du vill utfodra förebyggande, är att komplettera med linfrön i foderstaten – exempelvis med Linustar. Linfrön innehåller slemämnen som kan lägga sig som ett skyddande hölje över slemhinnan i magsäcken.


Linustar och Gastrointestinal kan användas för att balansera tarmfloran och skydda slemhinnan.
 

Viktigt att kontakta veterinär
Misstänker du att din häst har magsår? Kontakta din veterinär för diagnostik samt eventuell behandling. Och hör gärna av dig till oss för diskussion gällande utfodring och ytterligare foderråd anpassade efter din häst. 
I nästa blogginlägg kommer vi fortsätta att fördjupa oss inom bland annat foderrelaterade sjukdomar och hur dessa hästar ska utfodras på ett optimalt sätt. Så håll utkik!
  
Månadens visdomsord: "Alla hästar behöver lång ättid – oavsett ras, träningsupplägg eller vikt."
  
/Foderrådgivarna Olof, Linn och Jennifer på St Hippolyt