Foderstaten löser grovfoderproblemen

Obefintliga beten och minimala skördar är en utmaning för alla hästägare. När vi normalt värderar protein eller hygienisk kvalitet, är årets problem främst att få tag i stråfoder - oavsett näringsinnehåll. En välbalanserad foderstat baserad på analyserade grovfoder, blir i år än mer avgörande för hästens status. Annars kan vi förvänta oss bristsymtom redan under tidig höst.

Vår onaturliga hästhållning

Den vilda hästen letar föda cirka 16 tim/dygn och rör sig över stora ytor. Studier visar att hästen väljer cirka 50 olika växter, främst för att tillgodose kroppens behov av mineraler och mikroämnen. Naturens brillians har i hästen skapat en perfekt kombination där behovet av föda genererar den ständiga rörelse som stimulerar matsmältning och cirkulation. Mage och tarm är också konstruerad för att hantera kontinuerlig tillförsel av små mängder foder.

Den moderna sporthästen får inte dessa möjligheter - varken till val av föda eller rörelse. Relativt små betes- eller rasthagar erbjuder antingen odlad vall med 4-5 olika snabbväxande arter eller grovfoder från motsvarande vall - serverat i en prydlig hög. De ämnen som saknas eller inte finns i tillräcklig mängd, har hästen inga möjligheter att kompensera.

Du måste analysera grovfodret

Traditionellt baseras foderstaten på minst 75% grovfoder som kompletteras med kraftfoder och mineraler. Numera ersätts kraftfodret av s.k. helfoder där energi- och proteingivan kompletterats med makromineraler och mikroämnen. Sammansättningen generaliseras utifrån medelvärden av näringsinnehåll i grovfoder. Därför krävs att grovfodret analyseras individuellt så att avvikelser kan kompenseras med tillskott av t.ex protein, makromineraler och mikroämnen.

Då blir det allvarligt när många hästar står på icke analyserat grovfoder och när merparten av de analyser som görs endast omfattar energi, protein och makromineraler.

Mikroämnen är livsviktiga

Idag ser vi fallande värden av många mikroämnen i grovfoder. Ämnen som trots att de i foderstaten räknas i milli- eller mikrogram, är byggstenar, enzymer och katalysatorer för mängder av processer i kroppen. Många mikroämnen är helt livsavgörande, men redan vid brister påverkas metabolismen och kroppen blir tvingad att gå på sparlåga. Om vi då fortsätter kräva prestation i träning eller tävling, kommer bristerna att resultera i skador eller ohälsa.

Behöver du hjälp att skapa en välbalanserad foderstat erbjuder Trikem i samarbete med analysföretaget Eurofins och foderstatprogrammet PC-Horse en mycket förmånlig lösning - ÅretsSkörd.

Du köper ett paket med komplett grovfoderanalys, en personlig rådgivare som hjälper dig med foderstaten utan koppling till fodervarumärke, provperiod och och generös rabatt om du vill skaffa licens på PC-Horse och dessutom en 500:- värdecheck på produkter från Trikem.

Beställ Årets skörd på Trikems webshop