Fodra med känsla och analys

Att räkna på en foderstat är inte alltid svart eller vitt. Det finns många aspekter att ta hänsyn till för att få rätt utgångsläge."Ett bra PH-värde och mineraler i balans i jorden är det viktigaste för att få ett bra grovfoder. Har du möjlighet att påverka detta har du bästa förutsättningarna för ett bra grovfoder och bete", säger Nina Fornander på Minerals by Nordic.

Analysera dina marker
SWEP är ett laboratorium som tar emot jordprov från hela världen, de kan analysera åkermark eller bete. Man skickar in jordprov och får tillbaka analyssvar med markens värden, vilken åtgärd man bör göra samt hur mycket kalk och mineraler man bör lägga på för att balansera värdena. Man får även en specifikation på förväntat resultat av balanseringen. Det kan ta några år att restaurera marker men det är värt arbetet då man slipper en hel del ogräs som trivs och tränger undan gräset som hästarna ska beta samt att ett bra grovfoder bidrar till att du inte behöver komplettera med lika mycket kraftfoder och tillskott.


Activ Mineral är ett mineral -och aminosyratillskott som är fritt från utfyllnadsämnen.

Basen i allt – grovfoderanalysen
Vill du räkna foderstat bör du ha en grovfoderanalys även med status på mineralinnehåll. Grovfodrets näring kan variera stort mellan markerna så analysen som är tagen som ett stickprov av hela partiet ger en fingervisning om näringen. Viktigt att titta på är protein och socker. Sockernivån kan vara högre i ett gräs som har en mineralobalans.

Kolla statusen på hästens mineralnivåer
För att få en status på hästens mineralnivåer kan man ta hjälp av sin veterinär och göra en blodanalys, det är inte så dyrt som det låter och ger en översikt av nivåerna. Det går även att använda sig av ett seriöst mananalys- laboratorium. Analys är ett spännande sätt att se hästens status, även om det finns mallar på vilka behov hästen har så vet vi inget om hur hästen fungerar i att omsätta den näring vi ger den.

Fodra med känsla och öga
Glöm inte att låta resultaten av det du fodrar tala. Se på din häst, har den starka hovar, bra avföring, fint hull, skinande päls, bra energi? Foderstaten kan behöva omvärderas varje vecka för att hästen presterar olika, äter olika grödor ute som påverkar eller drabbas av någon annan tillfällig obalans. För oss på Minerals by Nordic är det resultatet av det du fodrar som är det viktigaste.


Resultatet av det du fodrar ska ge synliga resultat, säger Nina på Minerals by Nordic.

Intressant forskning om hästars grovfoder:
Review of feeding conserved forage to horses: recent advances and recommendations
Författare: P.A. Harris Storbritannien, A.D. Ellis  Storbritannien, M.J. Fradinho Portugal , A. Jansson Sverige, V. Julliand Frankrike, N. Luthersson Danmark, A.S. Santos Portugal and I. Vervuert Tyskland.

Läs mer om studien här