Förtydligade regler i 1,50-touren vid 7 Star Spring Tour

Reglerna för deltagande i finalen av 1,50-touren i Swedish 7-Star Spring Tour har förtydligats, i enlighet med serieanordnarens avsikt.