Främja friska karleder – så förebygger du mugg och rasp i höst

Nu närmar sig senhöst och vinter och som hästägare vet du vad det innebär – leriga och blöta hagar. Det blir då särskilt viktigt att tänka på hästens karleder, som blir extra utsatta av fukten och lätt kan få mugg till följd av sårinfektioner. Här får du värdefulla tips från Petster om vad du ska tänka på för att undvika att din häst drabbas.

Vad är mugg och rasp?
Mugg är en hudinflammation i karleden på hästen. Den kan både ses som vätskande sår och torra skorpor. Ibland kan den även uppträda högre upp över skenbenet och brukar då benämnas rasp. Lymfangit är en komplikation av mugg. Det innebär att lymfkärl i hästens ben har inflammerats och orsakar en stor ansamling av vätska i hästens ben.
   
Vad beror det på?
Orsaken till denna typ av problem är i många fall bakteriella infektioner, som drabbar karleden då huden där är tunn och känslig. Här uppstår därför lätt sår där bakterier kan trivas om huden inte hålls ren. Mugg kan också orsakas av parasiter, exempelvis fotskabb, som då kan bli ett återkommande problem. Vid fotskabb får hästen kraftig klåda, vilket främjar bakterietillväxt i de mikrosår som uppstår.
Mugg och rasp kan drabba alla hästar, men det finns riskgrupper som är mer utsatta än andra. Detta gäller exempelvis hästar med mycket hovskägg samt de med vita ben.
Vädret har stor påverkan. Hudens uppgift är att skydda de inre organen mot oönskade organismer. Vid fukt och väta blir hudens skydd försämrat, det bryts ned och det bildas mikrosår där bakterier trivs bra. Inflammationen är ett faktum.
  
Symptom på mugg

Att förebygga

Att behandla

 

Sammanfattning: Mugg och förebyggande produkter
  • Mugg är ett samlingsbegrepp för hudförändringar i karleden, som ofta förekommer vid fukt och väta i kombination med smuts och som främjar bakterietillväxt.
  • Känsligheten för mugg varierar mycket. Allt från miljö till den individuella hästens fysiologi spelar in.
  • Behandla gärna förebyggande under fuktiga årstider, exempelvis med Equus Cura PREVENT.
  • Var alltid noga med god hygien i boxen, samt skötsel av hovar och ben.
  • Under en behandling är det viktigt att hålla ytan som behandlas torr och ren. Då kan en hovstrumpa användas som skydd.