Friska hästar hostar inte!

Equine Asthma, eller i mer vardagligt tal bronkit (tidigare även kallat bl a RAO och COPD), är en av de vanligaste orsakerna till hosta och näsflöde hos uppstallade hästar. Sjukdomen beror på allergi mot damm och mögel i dåligt foder eller på dålig stallmiljö.

Vad är Equine Asthma?

Equine Asthma är en inflammation i de mindre luftvägarna orsakad av en allergisk reaktion, oftast mot dammpartiklar och sporer. Dammet eller möglet som hästen är allergisk mot resulterar i en ökad produktion av vätska, samt förtjockade och sammandragna luftvägar.

Följden blir att hästen får svårare att andas och svårare att ta upp syre. Det leder till att den kommer att prestera sämre. För att kompensera den minskade förmågan att ta upp syre ökar hästen andningsfrekvensen. Ansamlingen av slem gör att hästen måste hosta.

Vilka är symptomen?

- Näsflöde
- Upprepad hosta (i början av ridning och utfodring)
- Nedsatt prestation
- Ökad andningsfrekvens
- Kvickdragsfåran - uppstår på grund av att bukmuskulaturen används för att trycka ut luften genom inflammerade och sammandragna luftrör  
- Akuta andningsproblem
  
Ridning i dammiga miljöer, i ett dammigt ridhus eller på en torr ridbana, kan också göra att hästen hostar. Andra tillfällen då man ofta märker av hostan är vid utfodring med foder som innehåller damm eller mögel, eller när man sopar i stallet och det dammar när hästen står inne.

Hur ställs diagnosen?

Diagnosen ställs vanligtvis baserat på den kliniska undersökningen och sjukdomshistorien. Hos de flesta hästar med Equine Asthma hittar man slem i luftstrupen vid endoskopering.

Den vanligaste orsaken till att hästen utvecklar Equine Asthma är stallmiljön. Det är inte naturligt för hästar att vara inomhus där mängden partiklar i luften är kraftigt förhöjd jämfört med utomhus. Även fullt friska hästar får inflammatoriska celler i sina luftvägar efter sex timmar inne i en icke optimal stallmiljö.
Dammet i stallmiljön innehåller så mycket som 50 olika arter av mögel, flera olika sorters kvalster, endotoxiner och olika oorganiska komponenter. "Hosthästar" reagerar på alla sorters allergener och är oftast som sämst på våren, efter den längsta installningsperioden.

Hur behandlar man Equine Asthma? 

Den primära behandlingen består av att minska de akuta symtomen och att ge antiinflammatorisk medicin. Därefter kommer långsiktig kontroll med miljöåtgärder och antiinflammatorisk behandling med kortison – som är det enda som botar inflammation.
Hur bra en hosthäst kan bli beror dels på sjukdomsgraden, dels på vilken gren den ska prestera i samt på hur väl den svarar på behandling. Men den absolut viktigaste faktorn är vilka miljöåtgärder som vidtas. För många hästar kan miljöåtgärder i sig göra dem helt symtomfria, utan andra behandlingar. Blir hästen frisk efter tre veckor på bete är det ett bevis för att det är miljön som ska åtgärdas.  

Allt foder ska vara av god hygienisk kvalitet. Utfodra gärna med hösilage istället för hö.

Använd ett strömaterial som inte dammar eller innehåller mögel, till exempel torv.

Låt hästen vara ute så mycket som möjligt. Ett bra alternativ för känsliga hästar är att stå i utebox eller gå på lösdrift.
  

FAKTA - Förbättra stallmiljön för din häst

Har du frågor eller funderingar kring hosta eller artikeln får du gärna kontakta:

Beate Lundbäck, Överveterinär Häst, Distrikstveterinärerna
Beate.lundback@dv.sjv.se 

Monika Wartel, Överveterinär Häst, Distriktsveterinärerna
monika.wartel@dv.sjv.se