Fruktan – en ledtråd till att påverka den fångkänsliga hästens tarmflora

Idag vet de flesta att det är viktigt att hålla koll på sockerhalten i det grovfoder man utfodrar sin häst med, eftersom socker påverkar hästens tarmflora och en eventuell utveckling av sjukdomar som fång. Det som inte alltid är helt tydligt är de olika metoderna som används för att analysera socker och vad de kan ge svar på.

Socker är en kolhydrat och kolhydrater delas upp i monosackarider och oligosackarider, alltså sockerarter som består av en eller flera sockermolekyler. Inuti cellen finns förutom sackariderna även fruktan och stärkelse.

Olika analysmetoder av socker får med olika delar av cellinnehållet. Om man analyserar med ESC (alkohollösliga kolhydrater) får man med sackariderna och en liten del av fruktanet. Dessa delar av cellinnehållet är normalt inget problem för hästen att bryta ner. Med hjälp av enzymer bryter hästen ner sackariderna i tunntarmen.
Däremot har hästen svårt att bryta ner fruktan i tunntarmen, fruktanet går vidare till blindtarmen och tjocktarmen där det bryts ner på mikrobiell väg. Denna mikrobiella nedbrytning ökar mängden flyktiga fettsyror och mjölksyra i tarmen, vilket förändrar pH och därmed tarmfloran. Vilket i sin tur kan göra att hästen utvecklar sjukdomar som kolik eller fång.
  
Separat analys av fruktanhalten
För att få med fruktanet i analysen behöver man använda metoden WSC (vattenlösliga kolhydrater). Dock är det inte så enkelt att säga att man måste använda WSC för att få en mer korrekt bild av hur mycket fruktan som finns i grovfodret. Det har nämligen gjorts tester som visar att flera prov med samma sockerinnehåll kan ha väldigt stor variation i fruktaninnehåll. Så för att vara säker på fruktanhalten måste fruktan analyseras för sig själv. En sådan analys har vi på Eurofins arbetat fram och kommer att kunna erbjuda våra kunder inom kort. 

Ett flertal prov är skickade till SLU för kemisk analys av fruktan. Med hjälp av dessa resultat har vi utvecklat en metod för att snabbt och lätt, tillsammans med den vanliga näringsanalysen, få svar på hur stor mängd fruktan som finns i provet. 
  
Kan ge störningar i tarmfloran
Så hur ska man då tolka ett analyssvar som exempelvis visar ett högt fruktanvärde? Betyder det att hästen alltid utvecklar fång? Svaret är nej, vi vet att höga fruktanvärden ofta ger störningar i tarmfloran vilket har ett samband med utveckling av fång. Men olika hästar har olika lätt för att utveckla fångsjukdom och det är även viktigt att tänka på att hästar som har lätt för att utveckla fång kan ha en underliggande metabolisk störning, såsom Cushings (PPID) eller EMS. Därför är det alltid viktigt att ha kontakt med veterinär om man har en känslig häst.
Hur tolkar man då låga fruktanvärden? Är allt frid och fröjd? Svaret är återigen nej. Låga fruktanvärden är dessvärre ingen garanti för att hästen inte utvecklar fång. Hästar med tendens till fång kan få det ändå, men man kan med hjälp av en grovfoderanalys försäkra sig om att man utfordrar med så låga socker- och fruktanvärden som möjligt. Det är den samlade utfodringen och näringsintaget som är viktigt för att hästen ska må bra och prestera optimalt.

Läs mer om grovfoderanalyser på Eurofins hemsida