Gränsbo stuteris nya hopphingst godkänd i KWPN

Gränsbo stuteri har köpt in en treårig Stakkato Gold-son i Holland. Vid KWPN:s premiering blev hingsten godkänd och klar för flerdagarsprov.