Här är juristens viktiga råd inför hästköpet

När Hästhalland bjöd in till inspirationsträff för hästföretagare fanns juristen George Jansizian från LRF Konsult på plats. Ett av hans specialområden är hästjuridik och han berättade om vanliga fallgropar vid hästköp, samt hur du som köpare eller säljare kan undvika dessa.

Text: Cajsa Ekström
Foto: Adobe Stock 
  
Hippson Market finns det cirka 2000 aktiva annonser men att köpa häst kan ibland bli en lång och dyr affär. George har examen i affärsjuridik med inriktning civilrätt. Ett av hans specialområden är hästjuridik och examensuppsatsen handlade om hästar som handelsobjekt. 
– Det som gör försäljning och köp av hästar mellan näringsidkare och konsument lite komplicerat är att hästar faller inom konsumentköplagen. Hästar likställs alltså med vardagliga kapitalvaror såsom tv-apparater, telefoner och möbler. Enligt konsumentköplagen ska ett fel som visar sig inom sex månader alltid antas ha funnits vid tiden för köpet. Och att det är säljarens uppgift att motbevisa att felet inte fanns där vid köp, säger han och fortsätter:
– Alla som håller på med hästar vet att hästen är föränderlig, att mycket kan hända inom sex månader och att felet inte alltid behöver ha funnits där vid köpet. 
  
Konsument och näringsidkare
En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.
– En konsument är helt enkelt någon som köper en tjänst eller vara.
En näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som har samband med egen näringsverksamhet.
– Näringsidkande har yrkesmässig karaktär och ekonomisk natur, förklarar George.
Problemet med att hästar faller inom konsumentköplagen är att lagen lägger en så tung bevisbörda på säljaren. För att både köpare och säljare ska gå mer säkra ur processen finns dock ett antal punkter man kan tänka på under processens gång. 
  
Den viktiga bakgrundskontrollen
– Som köpare är det viktigt att kontrollera att säljarens information om hästen stämmer överens med verkligheten. Provrid hästen flera gånger i olika miljöer, ta med någon du litar på till provridningen och filma när du rider. Se hur hästen reagerar på olika omgivningar och underlag. Kontrollera att hästpasset ser korrekt ut och att rutinåtgärder såsom vaccinering är i sin ordning.Kontrollera en tävlingshästs resultat i TDB eller Equipe Online.
Till annonsen 


Georges råd är alltså att försöka skapa sig en så korrekt bild av hästen som möjligt.
– Är det en tävlingshäst, kolla gamla resultat i Tävlingsdatabasen eller på Equipe online. Man kan även be om en fullmakt för att få ut gamla journaler från tidigare veterinärbesök. Kontakta gärna tidigare ägare eller uppfödare och se vad de har för information om hästen. 


Provrid hästen flera gånger, gärna i olika miljöer.
  
För säljaren gäller det att vara ärlig gällande hästens tidigare historia och dess eventuella begränsningar. Fråga köparen om hans eller hennes förväntningar och hästens tänka användningsområde, se till att detta stämmer överens med hästens faktiska kapacitet. Erbjud köparen all information om hästen, på så sätt undviker du eventuella framtida anklagelser om undanhållande av fel.
  
Veterinärbesiktningens betydelse
Skulle en tvist uppstå utgör den tidigare genomförda veterinärbesiktningen oftast en stor del i bevisbördan.
– Anlita en meriterad veterinär som har goda kunskaper inom området. Be veterinären redogöra för alla eventuella avvikelser som har framkommit, då dessa kan ligga till grund för köpeavtalets upprättande.
  
Upprätta ett korrekt avtal
– För båda parter är det otroligt viktigt att ett korrekt avtal för just det här specifika köpet upprättas. Att använda sig av ett befintligt avtal är bättre än inget avtal alls, men jag rekommenderar att man tar hjälp av en jurist och skapar ett specifikt avtal för just den aktuella affären, säger George.
Skriver ni ett tydligt köpekontrakt, där specifik information om just den här hästen samt köparens skyldigheter och rättigheter framgår, undviker ni många gånger onödiga konflikter.
– Det är inte heller fel att protokollföra överlåtelsen, samt att dokumentera köparens förväntningar på hästen. 


Lägg tid på det viktiga köpekontraktet. 
  
George tipsar om att skriva in i kontraktet att säljaren kräver att köparen tar över hästens befintliga försäkring.
– Är det en försäkring hästen har haft sedan födseln täcker den oftast eventuella dolda fel, vilket ger en trygghet för säljaren inför framtiden. Tar köparen inte över försäkringen och det visar sig att hästen har ett dolt fel som den gamla försäkringen hade täckt står säljaren säkrare i en eventuell tvist.  Ta hjälp att upprätta ett korrekt köpeavtal – speciellt när du köper häst för en större summa.
Till annonsen


Att anlita en jurist och ta hjälp att uppföra ett korrekt köpeavtal kostar givetvis mer än ett standardiserat kontrakt.
– Jag kan förstå när man köper en häst för en mindre summa att man väljer ett standardiserat kontrakt. Men om man tänker på hur dyrt det kan bli för både köparen och säljaren om det uppstår en tvist tycker jag definitivt att det är värt att ta juristhjälp, säger George och fortsätter:
– Köper man en häst för en större summa pengar är ett specifikt upprättat köpeavtal en självklarhet för mig. Så länge hästar faller under konsumentköplagen ger det både köparen och säljaren extremt mycket mer säkerhet.

LRF Konsult
Hippson Market