Hård kritik från hästnäringen om övergödningsutredningen

Adobe Stock
Hästnäringen har gått samman i ett gemensamt remissyttrande som sammanställts av LRF Häst och HNS där de kritiserar hästdelen av övergödningsutredningen hårt.
– Ur ett företagarperspektiv och för LRF är det helt oacceptabelt att en statlig utredning på så lösa grunder föreslår att ökad lagstiftning behövs, säger Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst i ett pressmeddelande.