Häst avlivad efter länsstyrelsens kontroll

Adobe Stock, länsstyrelsen
I slutet av januari fick länsstyrelsen i Skåne in en anmälan. Anmälaren hade sett hur en häst i en hage hade deformerade framhovar och var kraftigt halt. Anmälaren bifogade även en film på hästen.