Hästbokföringsadress ska införas – för att spåra smitta

Adobe Stock
En EU-förordning ställer krav på en hästbokföringsadress och Jordbruksverket arbetar nu med en lösning. Detta för att bland annat kunna spåra smitta. Handläggare David Slottner berättar mer.