Hästen Stina bekräftade Carolines teori om lösdriften

Privat
En vardaglig händelse fick Caroline Johansson att reflektera över hästars behov och beteende. Undvek hästarna ligghallen i lösdriften eftersom det bara fanns en öppning? Ja, det verkar så. Nu vill hon dela med sig av sina insikter och erfarenheter till andra.
– Jag tycker det är extremt viktigt att tänka ett extra varv, säger hon.