Hästens hudproblem sommartid

Allergisk klåda orsakad av insekter Trots att det är härligt med sommar är det tyvärr hudproblemens högsäsong för hästar. Nästan alla hästar som blir bitna av insekter får mer eller mindre allergiska reaktioner.

Vanligtvis syns reaktionen som en kliad svans eller mankam.  Det är viktigt att förstå att så länge djuret utsätts för det den är allergisk mot har den också symptom. När symptomen ökar och hästen kliar sig regelbundet, kan de  betraktas som hästar med sommareksem. Insekter, speciellt svidknott orsakar allergiska symptom som man inte kan undvika till 100% bara minska symptomen. Målet med vården blir då att:

1)    Lindra symptomen och underlätta hästens situation

2)    Förbättra hudens tålighet mot yttre mekanisk påverkan

3)    Undvika följdsjukdomar. Allergisk hud är mottaglig för ytterligare hudproblem (hudinflammation, sår),
       speciellt om de lämnas utan behandling.      

Vården av allergi och klåda orsakad av insekter kräver en vårdhelhet för att ge bästa möjliga resultat.


Sommareksem hästens symptomområden

Undvik det som orsakar allergin

Kan man påverka omständigheterna, så att hagen, betet och stallet hålls så insekts fritt som möjligt?

Öppna blåsiga områden utan stillastående vatten (dammar, vatten i diken) är de bästa hag- och betesmarkerna.

Knott flyger inte i mörker. Det är därför orsak att hålla stallet mörkt under kväll och i morgongryningen eftersom knotten är mest aktiva vid dessa tidpunkter. Det innebär att ett mörklagt stall kan vara ett bra alternativ för vissa hästar.

Flug- och eksemtäcken ger många hästar en stor lättnad. Täcket minskar belastningen från insekterna samt att det ger ett mekaniskt skydd vid klåda. Då hästen kliar sig är det i första hand täcket som går sönder och i andra hand huden. Man behöver flera täcken; nr 1 på hästen, nr 2 i tvätten och nr 3 som är under reparation.

Insektsgift och skydd, finns det många olika av på marknaden och man får pröva sig fram till vad som passar bäst. De flesta insekter letar sig till sina offer med hjälp av sitt luktsinne vilket gör att endel naturliga oljor fungerar avstötande. EU:s lagstiftning gällande biocider gör det inte är möjligt att registrera en effektiv naturprodukt som insektskydd. Det är alltså föbjudet att marknadsföra en naturprodukt som insektskydd, men det förbjuder inte försäljning av en naturprodukt så länge som den inte marknadsförs som insektmedel. Egna blandningar bör testas på egen hud i solsken, innan du utsätter hästens känsliga hud för preparatet i en 24/7 situation med fullt solsken.

Hudens vård

Den andra hörnsten när det gäller vård av klåda är renlighet och upprätthållande av hudens fuktbalans. I huvudsak räcker vattentvätt, men om klådan är svår och huden är trasig utgör det en infektionsrisk. Då behövs antiseptisk tvätt, så att sjukdomsalstraren tvättas bort. Torr hud bör smörjas för att hållas elastisk och mjuk och därmed också tåligare då hästen kliar sig. Eftersträvandsvärt är att hästar med sommareksem vårdas dagligen. Undvik tjocka paraffin/vaselin produkter samt rena oljeprodukter då dessa absorberas dåligt av huden vilket gör att det samlas smuts som i sin tur ökar infektionsrisken. En bra tumregel är, att det som du inte är beredd att sätta på din egen hud bör du inte heller sätta på hästens hud, speciellt om huden är skadad.

Skötsel av inflammatorisk reaktion orsakad av allergi

Själva klådan, den allergiska inflammatoriska reaktionen, kräver vård. Marknadens hittills effektivaste medicin är kortison. Användningen av kortison ska alltid ske i samråd med veterinär. En del naturämnen har också hämmande effekt på inflammatoriska reaktioner orsakade av allergi. Därför kan man få hjälp av naturprodukter, speciellt om vården börjar i ett tidigt skede.

Vid akuta situationer där hästen har kliat huden sårig bör veterinär tillkallas. Veterinären bedömer vilken vård hästen behöver och om kortison behandling krävs.

Bromsbett

Det finns många olika slags insekter och en del av dem biter hål i huden. Det är vanligtvis fråga om knott och bromsar. Typiskt angreppsområde är bringa och hals. De här insektsbetten utgör en infektionsrisk eftersom huden är trasig och "hålet" efter bettet lätt infekteras. Vårdrekommendationen är antiseptisk tvätt och därefter inflammationshämmande vård av torr hud. Notera att bromsar jagar sitt byte också via dess värme, vilket gör det svårt för hästen att skydda sig mot dem. Därför är det bra att kunna erbjuda ett skuggit område på betet som ger svalka, vilket redan i sig hjälper vid bromsproblem.

Förebygg

Under magen, juver/skapet finns områden som är speciellt utsatta av insektsangrepp. Här är huden tunnare och det finns näst intill ingen päls som skyddar.Kontrollera dessa områden dagligen och vårda vid behov. Redan med att tvätta med ett vårdande schampo och smörja med en lugnande och vårdande kräm en gång i veckan kan du undvika de största hudproblemen i förbyggande syfte. Skydda med insektsmedel. Även ögonen blir lätt angripna och är viktiga att hålla rena.

I slutet av sommaren ökar problemen med klåda igen. Börja vården i tid, för att undvika större problem. Huden är hästens största organ och därför värd bra vård. SOLHEDS Derma- produktserie är en bevisat effektiv naturprodukt som innehåller noggrant utvalda naturliga råvaror och är specifikt utvecklade för att stöda hudens fysiologiska funktion. SOLHEDS Derma produkter är väl lämpade för känslig hud där det är viktigt att den kemiska stressen på huden minimeras. SOLHEDS Derma produkter innehåller inga av FEI förbjudna ämnen.

På våran hemsida www.solheds.com hittar du råd och information om hästens hud, hudproblem och hårremmens vård på ett och fullvärdigt och hudvänligt sätt.

 

Författaren: Biokemist Saija Pihkanen
Utexaminerad Filosofie magister vid Biokemiska Institutet, Helsingfors Universitet

Tidigare erfarenhet:
- Forskare i Veterinär högskolan, tf. överassistent i biokemi.

- Internationell ledarskapsposition inom Läkemedels- och Bioteknikindustrin i mer än 20 år.
- Utvecklare av SOLHEDS produktserie.

Produkterna är ursprungligen utvecklade för att vårda den egna hästens sommareksem, doping fritt och hundens hotspot samt författarens egna problem hud.

- Utforskat hästars sommareksem och naturmedicin ca 20 år.

- Aktiv ryttare och många års erfarenhet av att träna och tävla tjänstehundar.