Hästgården som minskar läckaget från hagarna

Julmyra Horse Center jobbar aktivt för att minska läckaget av näring från hagar och stall. De har blivit en mönstergård.