362 ridklubbar har sökt "coronastöd" från regeringens krispaket

Adobe Stock och Kristian Pohl/Regeringen
4 064 idrottsföreningar och 49 specialidrottsförbund har sökt kompensationsstöd för corona från regeringens krispaket på 500 miljoner kronor – som Riksidrottsförbundet (RF) fördelar. Näst flest ansökningar, 362 stycken, kommer från ridsporten.