Hippologstudent vill veta mer om hästägares foderrutiner

Adobe Stock
Olof Vejmarker går sista året på hippologprogrammet. Till sitt kandidatarbete vill han ha hjälp av hästägare att svara på en enkät om utfodringsrutiner.