Hitta rätt hovvård för din häst

Hornet i hovväggen har visat sig vara som starkast när fukthalten ligger kring 25 procent. Denna nivå är ganska lätt att uppnå om miljöförhållandena kontinuerligt är de samma. Faktum är att hästen ofta själv kan upprätthålla hornkvalitén om hovarna verkas regelbundet.

När miljöförhållandena varierar, vilket de vanligtvis gör i enlighet med väder, uppstallning och vilket underlag vi rider på, måste vi stödja hornet både genom näring inifrån och/eller med utvärtes applikationer. Tillsammans med Griselda Handy från NAF UK, får vi här svar på varför hovapplikationer är viktiga för alla typer av hovar, varför vissa rekommenderas för daglig användning framför andra och när vi bör överväga att ge ett tillskott som näringsmässigt stöd för hästens hovar.

NAF:s produktchef svarar på frågor
Griselda Handy – produktutvecklingschef för NAF – kommer själv från en hovslagarfamilj, med god kännedom om de förbättringar som behövs inom hovvård och som utvecklat den nya Profeet serien genom tre års forskning och studier, tillsammans med erkända hovslagare från hela världen.Hur anpassar sig hornet till våta och torra förhållanden och hur påverkar detta hovens totala struktur?
– Under årets våtare månader expanderar hornet när fuktmolekyler tvingar sig in mellan de viktiga bindningarna i hoven. Detta försvagar själva hovens totala integritet. När de torra perioderna inträder, krymper istället hornet, då fuktmolekyler försvinner från hornet och lämnar luckor som resultat. Dessa luckor kan leda till att sprickor bildas och gör att hornet blir sprött. Sprickorna kan leda till stora skador och ger också olika bakterier möjlighet att få fäste, vilket leder till en försämrad hornkvalitet och för hovslagaren en betydligt svårare hov att arbeta med. Allt som allt leder detta till förlorade träningsdagar och tätare skonings-och verkningscykler, vilket också ger ökade utgifter för hovvård som följd.

Hur kan en hovapplikation hjälpa hoven att hantera olika förhållanden och stödja den totala strukturen?
– Först och främst måste en daglig hovapplikation tillåta hoven att andas. Oljor och fett kan ofta kväva hoven. Så vi måste välja en applikation som är genomsläpplig och använder ingredienser som naturligt ses i keratin (det protein som bygger upp hoven). För det andra bör hovapplikationen ge skydd mot miljömässiga faror såsom anaeroba bakterier och vattenburna hot som kan tränga in i sprickorna i hornet, vilka uppstått till följd av ständiga förändringar i hornets fukthalt. För det tredje, bör applikationen vara genomtränglig på så sätt att den direkt ger stöd och näring till keratinstrukturen inuti hoven. En hovapplikation som hanterar dessa tre punkter bör vara en del av den dagliga rutinen för välmående hovar.

Vad är miljöfaror och varför är det ett hot mot hovhälsan?
– Hoven utsätts dagligen för miljöfaror. Alltifrån en paddock eller ett ridhus med torrt underlag till ströet i hästen box, kan dra åt sig fukt från hornet. Utevistelse innebär vanligtvis varierande markförhållanden under hela året, likaså blir det när man rider på gräs. Detta är bara några exempel på hur olika torra till våta förhållanden kan se ut, som hornet måste anpassa sig till.

Ytterligare expertis om hur hoven ska vårdas
Ben Benson AWCF, Master Farrier Team GBR Farrier (Hovslagare för Brittiska landslaget), är också mycket kunnig inom hovvård. 

Kan jag tillföra ytterligare fukt genom att blötlägga hovarna med vatten?
– Detta skulle jag inte rekommendera. Om marken i hagen till exempel är torr, så kommer värme och direkt solljus göra att fukten avdunstar så fort du släpper ut din häst igen. Det sker då en hastig krympning, vilket kommer att få hovens väggar att spricka och bli svagare än normalt (eftersom de övergår från ett extremt förhållande till ett annat). Det är precis som när läder blir torrt och du smörjer det med balsam som sen tränger in i lädret, snarare än att du blötlägger sadeln i en hink med vatten! Ett annat exempel är att titta på dina stallkängor. De sprickor du eventuellt ser är resultatet av förändrade förhållanden mellan vått och torrt som har försvagat lädrets kvalité.

När bör jag ge ett tillskott för hästens hovar?
– Hovarna bör naturligt växa minst 6 millimeter per månad. Hästar vars hovar växer mindre än detta, kan komma att få problem med tappskor, sprickbildning och att hoven bryts sönder längs kanterna. En bra hovapplikation ska skydda mot anaeroba bakterier i eventuella sprickor och tillföra näring till keratinet. Det kan dock inte påverka själva utväxttakten eller keratinets strukturella kvalité inom hoven. Hästar som får i sig mindre näring än vad som behövs, kan både få sämre hovkvalité och sämre utväxttakt. Hästar som utsätts för höga nivåer av oxidativ stress kan trots en fullvärdig diet ändå ha nedsatt hovkvalité. Ett tillskott bör tillföra olika former av svavel, för att säkerställa att starka keratinbindningar kan skapas, och samtidigt hantera potentiell oxidativ stress.

Här kan du läsa med om NAF PROFEET och hur du ger bättre hovvård

Följ även oss gärna på våra sociala medier på Instagram och Facebook. Vill du ha mer personlig NAF rådgivning? Kontakta oss gärna på nafsweden@ryttarcompaniet.se eller 040-48 04 04.

Referenser
1. Hinterhofer C, Stanek C, Binder K. Elastic modulus of equine hoof horn, tested in wall samples, sole samples and frog samples at varying levels of moisture. Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift. 1998 Jun;111(6):217-221.

2. Kainer, R.A. (1987) Functional anatomy of equine locomotor organs. In: Ah' Lameness in Horses, 4th edn, Ed: T. S. Stashak. Lea & Febiger, Philadelphia. pp 1-18