Hittat drömhästen – besiktningens olika steg

Antalet annonser på köp och sälj-sajten Hippson Market ökar stadigt och många användare har redan hittat sin drömhäst. Innan du genomför ett köp bör dock hästen genomgå en besiktning. Där gör en utbildad veterinär en grundlig hälsokontroll av hästen, antingen på klinik eller i stallet (en så kallad gårdsbesiktning). Kristin Abrahamsson Aurell, legitimerad veterinär och specialist i hästens sjukdomar, berättar vad hon går igenom under besiktningen.

Text: Cajsa Ekström 
  
Kristin har arbetat aktivt som veterinär i cirka 20 år och är just nu klinikchef på Kungsbacka hästklinik. Det första hon gör vid en besiktning är att ta en anamnes på hästen. Hon vill skapa sig en bild av hästens bakgrund, vad den har gjort innan, ålder, tävlingsresultat, befintlig kondition samt tidigare sjukdomshistoria.
– Sedan tycker jag att det är viktigt att både köparen och säljaren är med på besiktningen. Då kan man på plats föra dialog med båda parter. Man skapar sig också mycket snabbare en bild över hästens historia samt tänkta användningsområde.
  
Användningen spelar roll
När veterinären har fått en bra bild av hästens bakgrund gäller det alltså att skaffa sig en uppfattning om dess tänkta användningsområde hos den nya ägaren.
– Ska den verka som tävlingshäst, användas för motionsridning eller som sällskap? Det bör man också ta i beaktning innan man påbörjar de olika undersökningarna.
Beroende på vad hästen ska användas till ställs det olika krav på besiktningen. Exempelvis är det viktigare att en häst som är tänkt att användas som tävlingshäst på hög nivå har korrekt exteriör, än en individ som endast ska användas som sällskap.
– Andra delar jag bedömer är om hästens temperament stämmer överens med dess tänkta användning. Jag tittar även noga på hästens hovkvalitet, för ordspråket "utan hov ingen häst" stämmer verkligen. Sedan är ofta hovproblem sådant som går att åtgärda, men den nya köparen ska göras medveten om eventuella svagheter, anser Kristin.


Arkivfoto: Hippson 

Nästa del i besiktningen är rörelsekontrollen.
– Då vill jag se hästen på rakt och böjt spår, samt på hårt och mjukt underlag. Det jag tittar efter är om rörelserna är balanserade, eventuell hälta samt avvikande rörelsemönster.
Därefter är det dags för böjprovet, och det finns olika sätt att utföra ett böjprov på.
– Jag böjer alltid helben, kommer något fram då böjer jag den specifika leden. Här är det viktigt att man tar hänsyn till hästens ålder, säger Kristin.
Vid longering är hon även uppmärksam på eventuella missljud som kan uppstå vid ansträngning, såsom hosta eller liknande.


Böjprov ingår i de flesta besiktningar. Arkivfoto: Adobe Stock 
  
Sedan följer palperingen där veterinären noga känner igenom hästen. Då är Kristin extra uppmärksam på muskelavvikelser såsom ömhet, svullnader, ärr, överben, stelhel i ryggen, ömhet och så vidare.
– Man lyssnar även på hjärta och lungor efter eventuella blåsljus eller arytmier. Jag kontrollerar ögonens reflexer och pupiller så att de reagerar normalt.
  
Kolla gärna tänderna
En del i en besiktning, som Kristin brukar rekommendera, är att kontrollera hästens munhåla och tänder.
– Jag anser att det är värdefullt att som köpare veta hur hästens mun ser ut. Har den ett bettfel eller andra skador på tänderna som kan kräva extra vård? Vi gör även en endoskopi av luftvägarna där jag tittar efter slem, missbildningar, tumörer samt om hästen är struppipare.
Utökade undersökningar såsom röntgen och ultraljud tillkommer på vissa besiktningar.
– Är hästen såld utomlands, för en hög köpesumma eller om det är en unghäst är det vanligt att man även röntgar den. 
En besiktning är en viktig del av hästköpet som Kristin inte tycker du ska hoppa över.
– Det är en stor grej att köpa häst och det är viktigt att inte göra det enbart med hjärtat. Man bör inte heller stressa med hästköp, det finns en häst för varje ryttare men ibland får man leta lite längre, avslutar hon.

Populära annonser på Hippson Market just nu: