Hjärnskakning är ett stort problem inom idrotten

Hjärnskakningar är ett stort problem inom idrotter som till exempel ishockey och ridsport. Efter en hjärnskakning finns större risk att drabbas av ytterligare hjärnskakning – men också av andra skador.