Inställda tävlingar i flera län efter ytterligare restriktioner

Adobe Stock
Nu har lokala allmänna råd gällande smittspridningen av covid-19 införts i ytterligare tre regioner. Blekinge har valt att införa egna råd. Svenska ridsportförbundet väljer därför att ställa in samtliga tävlingar i de fyra regionerna.