Ivo-kritik för missad ryggfraktur efter hästolycka

En patients ryggfraktur upptäcktes inte på akutmottagningen, utan först efter att patienten återigen sökt vård och fått remiss till röntgen. Personen, som kom i ambulans till akuten efter en hästolycka, undersöktes och...