Jämställdhet diskuterades under FEI Sports Forum

När den åttonde upplagan av FEI Sports Forum hölls i Lausanne den 15–16 april var jämställdhet ett av diskussionsämnena. För även om manliga och kvinnliga ryttare tävlar mot varandra finns det fortfarande en hel del att göra på styrelse- och kommitténivå inom det internationella förbundet.