JO-anmälan efter import av hästfoder

En svensk foderleverantör ska ha sålt polskt hästfoder, men ska ha saknat rätt tillstånd. Nu JO-anmäls Jordbruksverket för att inte ha utrett saken tillräckligt.