Kommunen föreslås satsa på Vissmålens ridskola

I ett medborgarförslag har det kommit in önskemål om att kommunen ska investera i ytterligare ridhus, ridbana och ombyggnation av stallet...