Lövsta stuteri öppnar gym för hästar: "Tror på helhetssynen"

Lövsta stuteri och Tomas Holcbecher
Lövsta stuteri har öppnat ett hästgym, Lövsta Horse Fitness, på sin seminstation. Konceptet är framtaget tillsammans med erfarna veterinärer – och till gymmet kan hästar som behöver proaktiv träning eller påskynda tillfrisknandet komma.