Magsår kan drabba alla hästar – så förebygger du att de uppstår

Länge ansåg man att det främst var högpresterande hästar som travare och galoppörer som var mest utsatta för magsår. I dag vet vi att magsår förekommer hos alla slags individer, allt från avvanda föl till fritids- och tävlingshästar.

Hästens magsäck är gjord för att den ska äta gräs dygnet runt med korta uppehåll för vila och förflyttning. Kroppens celler är därför förprogrammerade att utsöndra syra i hästens magsäck hela tiden. Syran används för att bryta ner gräset (grovfodret) så att kroppen kan ta vara på näringen i fodret.
– Genom sitt ständiga tuggande produceras även saliv som fungerar som ett skydd, en buffert, för magen. Hästar som går ute på gräs har därför sällan problem med magsår, förklarar Pia Prahl på foderföretaget Saracen Horse Feeds.
 
Alfalfa ökar buffertförmågan
Hästar på stall, där både grovfoder och kraftfoder portioneras ut, ges däremot inte samma möjlighet till ständigt tuggande. Hästen utsätts då för längre perioder utan mat som neutraliserar magsyran, pH-värdet i magen sjunker snabbt och risken för magsår ökar. När hästen äter gräs produceras dubbelt så mycket saliv per TS jämfört med när den äter sitt krubbfoder.
– Att den viktiga bufferten för magen minskar är tydligt. Med ett alfalfa-foder kan man öka buffertförmågan eftersom det innehåller stora delar av ett proteinbundet kalcium som hästen har lätt för att ta upp. Väljer man dessutom ett hackat alfalfa-foder sänker hästen sin äthastighet, något som påverkar hela matsmältningen positivt.
Har du en häst med extra känslig mage kan det vara bra med en mindre giva alfalfa en stund innan träning. Särskilt om det handlar om hård fysisk aktivitet. Under träningen trycks magsyran upp mot den känsliga övre delen av magsäcken, men med mat i magen neutraliseras magsyran och risken för problem minskar.
Stress och oro i stallet – stäng av den ständigt skvalande stallradion – eller transport och miljöombyte kan också öka risken för att utveckla magsår.
  

Hästar som går på gräs har sällan magsårsproblem. Foto: Adobe Stock
   
Ökad risk för magsår med spannmål och stärkelse
Spannmål och stärkelse har man länge förknippat med ökad risk för magsår, det finns forskning som visar att fodergivor där stärkelsen överskrider 2 gram per kilo kroppsvikt per dag dubblerar magsårsrisken.
– Därför kan det vara idé att välja ett foder som är naturligt lågt i stärkelse som till exempel Saracen Veteran Mix om du har en äldre häst, eller Saracen Level Grow Mix för unghästen eller avelsstoet. Men många av våra fodersorter har naturligt låg både stärkelse- och sockerhalt, berättar Pia Prahl och fortsätter:
– Spannmål tenderar också att vara lägre i kalcium, vilket även kan vara en faktor för minskad buffert. Andra riskmoment är när hästen stallas in från att ha gått på gräs, träningen trappas upp och därmed även foderintaget. Mängden grästid minskar vilket ger kortare tuggtid som i sin tur ger mindre salivproduktion.
  
Långsam energi från olja
Med kunskap om var energin i fodret kommer ifrån kan man också undvika att fodra med mer spannmål än nödvändigt.
– Ta till exempel Saracen Super Fibre Mix och Saracen Super Fibre Cubes, som vi rekommenderar till bland annat ex-galoppörer men även till hästar och ponnyer i konvalescens och vila. Detta för att det är vanligt att man då minskar på fodergivan för att inte hästen ska bli för pigg och svårhanterlig eller lägga på sig oönskad vikt.
Super Fibre-fodret innehåller långsam energi med olja som huvudsaklig energikälla, vilket gör spannmål överflödigt i just den foderstaten.
– Den som vill kan kombinera med en "chaff" som till exempel Dengies Alfalfa A Oil, Hi Fi Molassesfree eller betfiber som Speedi Beet om behovet finns.
 
Vad kan man göra för att minska risken för magsår?

Symtom att se upp för
Symtom på magsår varierar från individ till individ. En del visar tydliga tecken, medan andra inte visar något alls. Typiska symtom är:

  • Dålig aptit och förändrat aptitbeteende.
  • Viktnedgång eller svårighet att ta sig i vikt.
  • Förändring i temperament och beteende.
  • Försämrad prestation.
  • Irritation när gjorden dras åt och vid rykt och skötsel.
  • Upprepad mild kolik.

OBS! Misstänker du magsår hos din häst? Kontakta veterinär. Den enda säkra metoden att ställa diagnos är genom endoskopi.
  
Slembarriär skyddar mot magsår
Hästens magsäck är indelad i två delar med olika utseende och funktion. Den övre ljusa delen blandar runt magsäcksinnehållet, medan den nedre delen med sina röda syrautsöndrande körtlar hjälper till att spjälka foder och att hålla bakterier borta.
I båda delarna finns en slembarriär som skyddar dem från påverkan av magsyra. Magsår beror på en obalans i den skyddande slembarriären i magsäcken, samt på att syra stänker upp från den nedre till den övre delen.