Maria Gretzer vill se tävling för yrkespersoner

Adobe Stock och Tomas Holcbecher
I ett uppmärksammat Facebook-inlägg delar Maria Gretzer med sig av funderingar kring att svenska barn och ungdomar får börja tävla, innan de som livnär sig inom ridsporten får det. För Hippson berättar Maria mer om sitt resonemang – och SvRF ger sin syn på saken.