MiniFinder Pico– Smart GPS-larm för ryttare

MiniFinder® är ett IoT företag som utvecklar trygghetslösningar – produkter som används för att spåra människor, fordon, egendom och husdjur. För hästägare har företaget tagit fram en särskilt anpassad produkt, nämligen "Pico" som erbjuder extra trygghet för ryttare.

MiniFinder® Pico är en GPS-Tracker lämpad för ryttare som innehåller flera funktioner för extra trygghet i terrängen som bl.a. innefattar realtidsspårning, personlarm och fallsensor. När du kopplar upp dig i molnet med Pico blir ridningen både tryggare och roligare.

Picos funktioner

Grundkärnan i Pico är realtidspositionering. I den digitala plattformen MiniFinder GO kan du i realtid följa din resa med hästen. Utöver erbjuds möjligheten till avgränsning av trygghetszoner. Ifall ryttaren rör sig utanför fördefinierat område sänds ett larm ut till en mobiltelefon. Det ger särskilt en trygghet till föräldrar med unga ryttare i familjen. Pico kan dock användas av vem som helst – Aktiva ryttare, nybörjare eller de som använder ridning som sportaktivitet. Andra fördelar med Pico:

·      Tvåvägskommunikation

·      Trygghetszoner

·      Larmknapp

·      Fallsensor

Pico har inbyggd tvåvägskommunikation – Du kan ringa till enheten men även ringa ifrån den till ett eller flera förinställda telefonnummer. Ryttaren kan vidare välja att fästa enheten i kläderna eller att bära Pico som ett armband. Inbyggt larm och möjlighet till avgränsning av trygghetszoner gör att både ryttaren och familjemedlemmar kan känna sig säkra när ryttaren befinner sig ute i terrängen - Pico larmar direkt ifall ryttaren rör sig utanför ett tryggt definierat område. En portabel och trygg lösning som underlättar kommunikationen ryttare emellan.

 

- "Oavsett om du är nybörjare eller aktiv ryttare förändrar Pico vardagen. Funktionerna i Pico skänker trygghet inte bara till ryttaren, utan även till anhöriga och stallkamrater. Unga ryttare får dessutom chansen att träna på egen hand med hästen ute i terrängen, vilket är en grund för vidareutveckling ". säger Dean Maros, VD och grundare av MiniFinder.

Vanligt med olyckor inom ridningen
 

Ridning som sport ligger i topp gällande inrapportering av skador. Varje år skadas omkring 6000 barn i olyckor relaterade till ridning. Majoriteten av fallen resulterar i färd till akutmottagningen. Största fallen har bestått av ryttare som fallit av hästen under ridningens gång. 

Den kroppsdel som är mest utsatt vid hästolyckor är huvud och nacke. Vid allvarliga fall kan skador på hjärnan uppstå och medföra beständiga men för ryttaren om inte snabb hjälp erhålls på plats. Om olyckan sker långt borta från stallet blir varje sekund viktig.

 

Det som ger extra trygghet för ryttaren är Picos fallsensorteknik. Enheten är inställd så att den kan känna av om ryttaren ramlar av hästen och larmar då automatiskt till larmcentral, samt till familjemedlemmar om multikollfunktionen används. 

 

Många ryttare blir omtumlade och väljer att avstå från ridning under en längre period när en olycka skett. Att avstå från något man älskar bör aldrig vara lösningen. Här kan det framöver kännas tryggt ifall ryttaren väljer att använda Pico vid nästa ridningstillfälle. Att enheten är utrustad med tvåvägskommunikation gör att ryttaren kan känna sig ännu säkrare och kan kontakta familjemedlemmar eller larmcentral när denne känner sig utsatt.  

 

- "Vi vill förändra ryttarnas vardag och göra den mer trygg. Djuren kräver respekt och vi vill att föräldrar till unga ryttare skall kunna låta sitt barn rida på egen hand utan att oroa sig för olyckor och skador. Samtidigt vill vi skapa en upplevelse som förutom ökad trygghet även gör livet som hästägare roligare.".

Pico som stöldskydd
 

MiniFinder® Pico kan användas som ett stöldskydd. Om du har fördefinierat en trygghetszon kommer du att erhålla ett alarm så fort Pico lämnat det avgränsade området. Om du befinner dig utomlands när stölden sker, underlättar det även om ni valt att använda MiniFinder GO appens multikoll. Familjemedlemmar kan då upptäcka ovanlig aktivitet och larma.

 

För mer information om bolagets produkter, se https://minifinder.se