När det är dags för besiktning

Att köpa eller sälja häst innebär mycket förberedelse och är ofta förknippat med många känslor och tankar. Oavsett om du är köpare eller säljare, så är det en trygghet att hästen besiktas. Det minskar risken för problem i efterhand och är en bra avstämning på att de förväntningar du har på hästen stämmer med verkligheten

När är det dags för besiktning?

En besiktning utförs vanligen då en häst ska säljas eller köpas, men kan också utföras i samband med utlåning eller införsäkring. En besiktning och ett besiktningsintyg är en färskvara, det vill säga att det ger endast en bild av hästens hälsostatus den dagen som besiktningen utförs.

Boka besiktning

Besiktningen inleds med att köpare eller säljare ringer för att boka tid. De ska då få ett dokument mailat till sig (Beställning besiktning häst samt Djurägarinformation hästbesiktning) som är till hjälp för att köparen ska få mesta möjliga information om hur hästen fungerar till vardags och att det därigenom inte ska kunna framkomma några konstigheter i efterhand.

Det är viktigt att du som köpare är med vid besiktningen och att du som köpare väljer en veterinär du har förtroende för.

Att tänka på

För att undersökningen ska vara så rättvis som möjligt för hästen måste det finnas tillgång till ett plant och jämnt underlag att springa rakt fram på samt en plats där man kan longera hästen (helst både mjukt och fast underlag). Hästen måste vara van vid att hanteras och det måste vara en myndig person som närvarar. Hästen bör inte vara behandlad under de senaste 3 månaderna för t.ex. hälta. Det är att rekommendera att man gör en s.k förbesiktning av hästen innan man lägger ut den till försäljning då det är tråkigt att upptäcka att hästen är halt vid själva besiktningstillfället.

Besiktningens olika delar

Under en besiktning undersöks hela hästen. Hästen kommer att bli föremål för följande undersökningsmoment:

·      Kontroll av rörelseapparaten med longering och böjprov.

·      Kontroll av hud, muskulatur, skelett och leder

·      kontroll av luftvägar och andningsljud samt hjärta och blodcirkulation

·      kontroll av ögon, öron och munhåla, samt kontroll av könsorgan.

Detta kan därefter t.ex. kompletteras med utökad munhåleundersökning, endoskopi av luftvägar (svalg och luftstrupe med fiberoptik), röntgen och /eller ultraljudsundersökning. Vid vissa av de utökade undersökningarna krävs det att hästen får lugnande medel.

Om hästen inte är i säljbart skick

Om hästen har fynd som gör att den inte bedöms vara lämpad för försäljning diskuteras detta med både säljare och köpare. Detta kan till exempel bero på att hästen ser halt ut eller har en böjprovsreaktion vilket ofta kan komma som en chock för både säljare och köpare. I detta läge finns några olika alternativ.

Har hästen fungerat bra fram till besiktningen och kanske tränats och tävlats kan det röra sig om en tillfällighet. Hästen kan till exempel ha skadat sig dagen innan eller under transporten på väg till besiktningen. Ett alternativ kan då vara att ta hem hästen, ge den några dagars vila, sätta igång den och därefter komma tillbaka för en ombesiktning. Om det funnits tveksamheter innan, har hästen troligen ett problem som behöver utredas vidare. En tid för utredning kan då bokas så att både säljare och köpare får mer information kring varför hästen inte verkar helt frisk.

Till sist

Glöm inte att en besiktning är en varudeklaration av hästen som ger en trygghet både för säljare och köpare och att man därmed minskar risken för en framtida tvist.

Distriktsveterinärerna finns över hela landet och erbjuder besiktning i ditt stall eller på någon av våra hästmottagningar på utvalda orter. Du hittar oss på www.distriktsveterinarerna.se/kontakt