Ny patentsökt innovation förbättrar hälsan för hästar

I samarbete med Köpenhamns Universitet har verksamheten Brogaarden utvecklat ett diet-kompletteringsfoder som stärker hästens immunbalans under hela dess liv. Som hästägare innebär det att föl som ges Immulix® har en minskad risk för att utveckla låggradiga inflammatoriska sjukdomar senare i livet, som t.ex. tarminflammation karakteriserat av diarré och EMS (Equine Metabolic Syndrome, insulinresistens).

Goda bakterier

Tarmsystemet bebos av miljontals bakterier (tarmfloran). Dessa är nödvändiga eftersom hästen inte kan smälta alla fibrer som den äter utan bakteriernas hjälp. Men bakterierna är inte bara viktiga för matsmältningen. De är även viktiga för immunsystemet. Immunsystemet har som uppgift att känna igen bakterier och virus samt avlägsna dem så att hästen inte blir sjuk. Om immunsystemet hade reagerat på alla miljontals bakterier i mag-tarmkanalen, skulle hästen inte bara ha haft stora problem med matsmältningen utan dess immunsystem hade fått arbeta på övertid utan anledning. De flesta av de goda bakterierna som hjälper till med att smälta foder är nämligen inte bakterier som gör hästen sjuk. Hästen skulle dessutom ha haft kronisk inflammation i tarmen till följd av den konstanta immunreaktionen.

För att undvika detta har immunsystemet skapat en balans där det inte reagerar på och avlägsnar goda bakterier, men kan fortfarande angripa potentiellt farliga bakterier och därmed förhindra att hästen blir sjuk.

 

Immunbalans

Tarmfloran och balansen mellan bakterier och immunsystem etableras redan när fölet diar. Det är viktigt att immunsystemet lär känna de goda bakterierna redan från början, annars uppnås inte en korrekt balans. En tarmflora som inte består av tillräckligt många goda bakterier eller med en dålig balans mellan bakterier och immunsystem kan leda till sjukdomar senare i livet. Hos hästar, människor, möss och hundar är sjukdomar som metabolt syndrom och tarminflammation förknippat med en obalans i tarmfloran.

Det är även bevisat, att man genom att öka mängden av goda bakterier, kan minska symptomen av dessa sjukdomar, den bakomliggande inflammationen och risken för att utveckla dem.

När föl får Immulix® ökar mängden av goda bakterier under perioden då tarmfloran samt balansen mellan tarmfloran och immunsystemet etableras. Studier har visat att tarmfloran som etableras under denna period är den tarmflora som djuret har i vuxen ålder. När man utfodrar med Immulix® bidrar man alltså till att sörja för en sund tarmflora under perioden då den viktiga balansen med immunsystemet skapas. Dessutom är det mer troligt att hästen har en sund tarmflora även under resten av sitt liv.

Önskar du mer information kontakta Brogaarden på telefon 040 87 613, kundservice@brogaarden.eu eller läsa mer här