Nytt initiativ för att minska övergödningen

Adobe Stock
Enligt en ny studie kan 70 procent av det övergödande ämnet fosfor föras bort om hästhållare skulle mocka sina rasthagar dagligen. Därför lanserar nu Race For The Baltic initiativet "Varje Skit Räknas" tillsammans med LRF Häst och HNS. Syftet är att öka kunskapen om hästgödselns påverkan på övergödningen, samt uppmuntra Sveriges hästhållare att mocka oftare.